โรงเรียนดิษยะศริน
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

Didyasarin School
โรงเรียนดิษยะศริน

38, 38/1-3, 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, 10540

About us

Didyasarin International Preparatory School in Bangkok โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก โรงเรียนนานาชาติ ย่าน บางนา-ตราด ใช้การสอนหลักสูตร ระบบ IB เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับ Nursery อนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) พร้อมทั้งบริการ เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน มี ค่าเทอม อยู่ที่ 430,000-590,000 บาทต่อปี

Didyasarin International Preparatory School in Bangkok โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก โรงเรียนนานาชาติ ที่ใช้หลักสูตรในระบบ IB เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Nursery อนุบาล ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) ที่ Didyasarin International Preparatory School in Bangkok หรือ D-PREP ได้ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนสามารถพูดได้หลายภาษา ทั้งอังกฤษที่เป็นภาษาหลักของการเรียนการสอน และเสริมด้วยทักษะพิเศษทางภาษาไทยและจีน รวมถึงให้บริการ เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน กับนักเรียนอีกด้วย
รงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ดำเนินการสอนภายในความเชื่อในเรื่อง ความสุขและความสำเร็จสำหรับเด็กทุกคน ต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับความรู้ที่ได้รับ เราเชื่อในแนวทางการศึกษาที่มีความรอบรู้และความสมดุล โดยที่เด็กถูกจะเป็นผู้เรียนที่มีความในการนำการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการแนะนำและการสนับสนุนจากโค้ช (ครู) เราใช้แนวทางการศึกษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันจากทั่วโลกเพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการศึกษาของเราเองอย่างต่อเนื่องเช่นวิธี Reggio Emilia จากอิตาลีและการสอนภาษาในแบบฟินแลนด์ ทั้งการเรียนในชั่วโมงเรียนปกติ และ เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน
Cropped 2020 0 21 16 51 37
Cropped 2020 0 21 16 51 53
Cropped 2020 0 21 16 52 4
Cropped 2020 0 21 16 52 18
D-PREP เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกันกับ  The American School of Bangkok ที่นี่ดำเนินการสอนในฐานะโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1983 จากนั้นจึงขยับขึ้นมาเป็น โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก ในปี 1995 เพื่อรองรับนักเรียนที่เติบโตขึ้นมาจากชั้น K-12 เต็ม บริการการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนปกติ และ เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

และในปี 1997 ทางโรงเรียนได้นำเอาหลักสูตรแบบอเมริกันเต็มรูปแบบเข้ามาใช้ ภายใต้ชื่อ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ปัจจุบัน ASB มีวิทยาเขตสองแห่งในสุขุมวิทและกรีนวัลเล่ย์บางนา ASB มีความภูมิใจที่ได้ ผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาหลายร้อยคน สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เช่น มหาวิทยาลัยเยล (Yale University), มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University), มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ (UCLA), มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
Didyasarin International Preparatory School in Bangkok Vision

ที่ D-PREP เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ D-PREP ก่อตั้งขึ้นโดยความมุ่งมั่นของทีมนักการศึกษา ที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับเด็กๆ เราเสนอการศึกษารอบด้านที่มุ่งพัฒนาเด็กทั้งหมดผ่านหลักสูตรที่มีความสมดุล เรามอบพื้นที่การพัฒนาที่คู่ควรกับเด็กแต่ละคน เพราะเรารู้ว่าทุกส่วนมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งที่พวกเขาเป็นในอนาคต ไม่ว่าจะเรียนในเวลาหรือ เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ดังนั้นเราจึงมุ่งหวังที่จะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความฝันและเติมเต็มศักยภาพ โดยพัฒนาทั้งร่างกาย, จิตใจและวิญญาณ
Cropped 2020 0 21 16 52 38
ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เด็กๆ ของเราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของศีลธรรมและการตระหนักรู้ในตนเอง Didyasarin International Preparatory School in Bangkok จึงเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สังคมรอบๆ ตัวมักให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมและความสำเร็จภายนอก จนละเลยคุณค่าของจิตใจ แต่สำหรับการศึกษาของ D-PREP เรามุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังให้เด็กทุกคนมีเมตตาและมีศีลธรรม
ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการสอนเด็กให้มีทักษะในการพัฒนา ไตร่ตรอง เข้าใจ และรักตนเอง ผ่านบริบทของโลก พร้อมด้วยการสนับสนุนของครูและครอบครัว การดูแลที่สอดคล้องกันของโรงเรียน การ เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน และผู้ปกครอง จะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่
Cropped 2020 0 21 16 52 53
Cropped 2020 0 21 16 53 5
Cropped 2020 0 21 16 53 20
D-PREP School Mission

ภารกิจของ D-PREP คือการช่วยให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังจิตสำนึกทางศีลธรรมในจิตใจ ร่างกาย และวิญญาณ ช่วยให้พวกเขาค้นพบความกล้าที่จะฝัน ค้นพบว่าพวกเขาเป็นใครและมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด เพื่อส่งมอบการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อตนเองและสังคมโลก
Cropped 2020 0 21 16 53 34
รายละเอียด ค่าเทอมของ โรงเรียนนานาชาติ ดิษยะศริน อินเตอร์เนเชอร์แนล เพร็พพะทอรี สคูล แบงค็อก

Nursery          : 430,000  บาท ต่อปี
Kindergarten   : 500,000 บาท ต่อปี
Elementary     : 590,000  บาท ต่อปี

Gallery