โรงเรียนภาษาและทักษะ EF
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

Brain Play English Club
โรงเรียนภาษาและทักษะ EF

10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร, 10120

About us

Brain Play English Club สถาบันภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง ทักษะ EF โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ ตั้งอยู่ที่ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

Brain Play English Club สถาบันภาษาอังกฤษและเสริมสร้าง ทักษะ EF โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิต คุณครูของเราวางแผนหลักสูตรที่ครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม

โดยคุณครูจะมีส่วนร่วมกับนักเรียนในการแก้ปัญหาตามบริบทชีวิตจริง รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของผู้เรียนอย่างอิสระ ที่ Brain Play English Club สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนสะท้อนสิ่งที่ตนเองคิดและเข้าใจออกมา ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
Cropped 2019 11 17 14 21 5
Cropped 2019 11 17 14 21 20
Cropped 2019 11 17 14 21 35

Course

 Active brain & Sensory play (1.6-3Y) course 

Sensory play

มุ่งเน้นที่การกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนา ทักษะ EF ทักษะความรู้ความเข้าใจของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆ ภาษา การสื่อสาร สมาธิ รวมไปถึงการเตรียมอารมณ์และสังคม เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้


 Phonics & Role play (3.5-6 Y) course 

Role play

สอนให้เด็กๆ รู้จักการสวมบทบาทอยู่ในสถานการณ์สมมติ เป็นการส่งเสริมจินตนาการ ฝึกทักษะทางภาษาสำหรับหลากหลายสถานการณ์ เพื่อที่เด็กๆ สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยฝึกฝนผ่านกิจกรรมการสวมบทบาทนี้
 

Phonics

เรียนรู้เรื่อง การออกเสียงขั้นพื้นฐาน จะช่วยให้เด็กๆ อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการอ่าน การเขียน การพูดภาษาอังกฤษ คอร์สนี้จะสอนให้เด็กๆ รู้จักรูปแบบของตัวอักษรต่างๆ ด้วยการพูด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกครั้งเมื่อเขียนหรืออ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงขึ้นไปในอนาคต

Cropped 2019 11 17 14 21 53
Cropped 2019 11 17 14 22 10

 Phonics & Conversation course (4-12 Y) course 

Phonics & Conversation (4 - 6 Y)

สำหรับคอร์สนี้จะเป็นการต่อยอดมาจาก Phonics โดยจะเน้นการพูดสนทนา เด็กทุกคนที่เข้าเรียนในคอร์สนี้ จะได้รับการพัฒนา ทักษะ EF ทักษะการพูด ผ่านการฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และการทำโครงงานจากความเข้าใจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจทำให้เด็กๆ กล้าที่จะพูดสนทนาภาษาอังกฤษออกมา
 

Advanced Phonics & Conversation (5 - 12 Y)

คอร์สที่ฝึกการออกเสียงของพยัญชนะ แยกออกเป็นแต่ละตัว สอนให้รู้จักเสียงผสม เสียงอ่านคำต่างๆ เพื่อนำไปสู่การอ่านในประโยคยาวๆ ในส่วนของการสนทนา คอร์สนี้จะเน้นไปที่การพูด เด็กๆ จะได้ฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และได้ทำโครงงานจากความเข้าใจ ส่งเสริมให้กล้าที่จะพูดออกมา
Cropped 2019 11 17 16 20 6
นอกจากคอร์สเหล่านี้แล้วที่ Brain Play English Club ยังมีคอร์สน่ารักๆ สำหรับเด็กๆ เพื่อ ทักษะ EF อีกมากมาย ไม่ว่าเป็น
  • Painting วาดภาพ สีน้ำ, สีชอล์ค, สีไม้, สีอะคริลิค
  • Art & Craft งานประดิษฐ์แสนสนุก
  • Cooking Art ศิลปะกับการทำอาหาร
  • Clay & Play ปั้นดิน, แป้งโดว์, ดินญี่ปุ่น
  • Nature Art สนุกกับการสำรวจ และสร้างศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ, ดอกไม้,ใบไม้
สามารถติดต่อขอรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่ :  0874948666
Facebook : https://www.facebook.com/brainplayenglish/
Official LINE: @brainplay

Gallery