โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

AUA Language Center
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

319 ชั้น 21 จัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

About us

AUA Language Center โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา สถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงยาวนานในการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 65 ปี มีหลายสาขาใน กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ผ่านการ เรียนภาษาอังกฤษ ของเอยูเอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่า ได้ผล และหลายคนบอกว่า เอยูเอ ทำให้ “รักภาษาอังกฤษ…เต็มใจที่จะใช้และสื่อสารได้อย่างมั่นใจ”

AUA Language Center American University Alumni Language Center โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อเสียงยาวนานในการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 65 ปี มีหลายสาขาใน กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ผ่านการ เรียนภาษาอังกฤษ ของเอยูเอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่า ได้ผล และหลายคนบอกว่า เอยูเอ ทำให้ “รักภาษาอังกฤษ…เต็มใจที่จะใช้และสื่อสารได้อย่างมั่นใจ”

เอยูเอ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการสำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษในทุกช่วงอายุ

Cropped 2020 0 10 13 21 21
●    หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษ ให้เลือกมีหลากหลาย
    ○    สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และผู้บริหารในภาคธุรกิจและ ราชการ
          ทั้งที่สามารถจัดสรรเวลาได้มากและอย่างจำกัด
    ○    ออกแบบเฉพาะได้ตามความต้องการ
    ○    เลือกเรียนได้ทุกรูปแบบ
    ○    แบบชั้นเรียน ตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก หรือออนไลน์
 
●    เลือกเรียนที่สาขาที่สะดวกที่สุดได้ ในกรุงเทพ มี 6 สาขา และอีก 8 สาขาในภาคต่างๆ
●    เอยูเอสามารถไปสอน ณ สถานที่ตั้งขององค์กร หรือ ตามสถานที่ที่องค์กรกำหนดได้
●    ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาแม่” วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
      และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว
●    มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ หลากหลาย ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
      ให้แข็งแกร่งขึ้น ภายใต้โครงการ AUA Plus
Cropped 2020 0 10 13 20 45
Cropped 2020 0 10 13 21 3
Cropped 2020 0 10 13 21 48

 AUA Teachers 

ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาแม่” เป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว หลายคนสำเร็จปริญญาโท มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่ยาวนาน ภายใต้แนวทางที่มุ่งสร้างบรรยากาศการ เรียนภาษาอังกฤษ ที่ สนุกสนานเป็นกันเอง และเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษ

ที่สำคัญคือ AUA Language Center มีระบบการประเมินการสอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงครูผู้สอนจะต้องเสริมสร้าง และมีผลงานการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วย
Cropped 2020 0 10 13 25 43
Cropped 2020 0 10 13 25 59

 รูปแบบการเรียนการสอน 

นอกเหนือจากการสอนเป็นชั้น เรียนภาษาอังกฤษ ที่มีผู้เรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 15 คนในแต่ละชั้น ตามสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดแล้ว หากสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็ก ที่มีสาระเนื้อหาที่แตกต่าง เอยูเอ ก็สามารถตอบสนองท่านได้ หรือ หากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของหน่วยงานของท่าน

เอยูเอ พร้อมที่จะพัฒนาสาระตามที่ต้องการ และดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งขององค์กรได้เช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีบริการออนไลน์ด้วย

Gallery