โรงเรียนอาร์คกิ
ติวเตอร์/กิจกรรมหลังเลิกเรียน

Arkki Thailand
โรงเรียนอาร์คกิ

แบมบีนี่ วิลล่า, 67 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

Arkki Thailand โรงเรียนอาร์คกิ สุดยอด โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ จาก ฟินแลนด์ “อาร์คกิ” (Arkki) โรงเรียนหลักสูตรการศึกษาเชิงพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ชั้นนำระดับโลกจากกระทรวงศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนอายุ 4-19 ปี ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง

Arkki Thailand โรงเรียนอาร์คกิ สุดยอด โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ จาก ฟินแลนด์ “อาร์คกิ” (Arkki) โรงเรียนหลักสูตรการศึกษาเชิงพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ชั้นนำระดับโลกจากกระทรวงศึกษาของ ประเทศฟินแลนด์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนอายุ 4-19 ปี ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนอาร์คกิ Arkki ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดย Mdm. PIHLA MESKANEN หนึ่งในสมาชิกของ Finland’s National Curriculum Team ที่เป็นทั้งสถาปนิกและอาจารย์ผู้สอน ผู้ซึ่งตั้งใจถ่ายทอด และคิดค้นหลักสูตรต่างๆ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ‘We Build Job Creators, Not Job Seekers’ ด้วยเพราะในยุค Industry 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีและ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาแทนที่คน สิ่งที่จะทำให้เด็กแตกต่างและสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ได้ก็คือ creative and innovative mindset หรือทักษะในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ใหม่ๆ อยู่ตลอดนั่นเอง จึงเกิดเป็นหลักสูตร Creative Education ขึ้นมา
Cropped 2020 2 18 12 28 30
หลักสูตรของ Arkki โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ เน้นการสอนทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) หรือ 5Cs คือ

● ทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (creativity)
● ทักษะในการสื่อสารและทำงานเป็นทีม (communication & collaboration)
● ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  (critical thinking)
● ทักษะในการแก้ปัญหา (complex problem solving)

โดยสอนผ่านกระบวนการ Design Thinking for Kids & Phenomenon-based learning เป็นหลัก

ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาของฟินแลนด์ ได้นำหลักสูตร Creative Education (การศึกษาเชิงสร้างสรรค์) ของ Arkki เข้ามาเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรใน โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ ด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงการศึกษาของฟินแลนด์ และได้รับการรับรองจากสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นโรงเรียนที่ทำหน้าที่ส่งออกความรู้ ด้านระบบการศึกษาของฟินแลนด์ไปสู่โลกภายนอก โดยตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา Arkki ได้จัดคอร์สและเวิร์กช็อปไปแล้วกว่าพันครั้ง ให้กับเด็กๆ และเยาวชนกว่า 20,000 คน ใน 20 ประเทศทั่วโลก
Cropped 2020 2 18 13 14 56
Cropped 2020 2 18 13 14 19
Cropped 2020 2 18 13 14 33

คอร์สเรียนที่ Arkki Thailand

 Junior Innovator Camp 
(4-7 yrs old)
เด็กๆ จะได้เรียนทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ ผ่านงานประดิษฐ์ และเพิ่มเติม Intro to Computational Thinking หรือที่เรียกว่าทักษะสำหรับการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการนำเสนอผลงานในวันสุดท้ายของการเรียน

 Product Design Camp 
(7+ yrs old)
เด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ผ่านงานประดิษฐ์ และเพิ่มเติม Intro to Computational Thinking หรือที่เรียกว่าทักษะสำหรับการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ ทุกคนจะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Future Car ผ่านกระบวนการ Design Thinking และนำเสนอผลงานในวันสุดท้าย
Cropped 2020 2 18 15 9 18
Cropped 2020 2 18 15 9 35
 Fashion Design Camp 
(7+ yrs old)
เด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์แบบ Design Thinking ผ่านโจทย์การออกแบบเสื้อผ้าสำหรับตนเอง พร้อมเรียนรู้วิธีการเลือกผ้า การทำ pattern และลงมือทำตามแบบที่ตนเองออกแบบมาจนแล้วเสร็จเป็นเสื้อผ้าที่สมบูรณ์ เป็นขนาดของตัวเอง มีชิ้นเดียวในโลก และเดินแฟชั่นโชว์ในวันสุดท้ายของแคมป์

โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้การประสานระหว่างการคิด การพูด และการลงมือทำ คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ได้จริงอย่างที่คิด และสามารถอธิบายกระบวนการออกมาเป็นคำพูดได้ นั่นคือทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่หุ่นยนต์มาแทนที่ได้ยาก
Cropped 2020 2 18 14 43 17
 Future City Design 
(8+ yrs old)
ช่วงปิดเทอมนี้ เด็กๆ จะได้เรียนกระบวนการ Design Thinking หรือการออกแบบผ่านโจทย์เกี่ยวกับผังเมือง โดยทาง Arkki Thailand จะพาเด็กๆ ลงพื้นที่จริงในเขตบางซื่อ เพื่อออกแบบนำเสนอผลงานจริงๆ และนำไอเดีย โรงเรียนสอนเชิงสร้างสรรค์ ไปพิจารณาสร้างสร้างต่อไป เด็กๆ ก็จะได้ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มากมาย
ไม่ว่าจะเป็น

● Empathising skills
   ผ่านการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจปัญหาของชุมชน
● Creativity and Critical Thinking skills
   ผ่านการคิดแก้ปัญหาให้ชุมชนและออกแบบพื้นที่ใหม่เพื่อแก้ปัญหา
● Communication skills
   น้องๆจะได้นำเสนอผลงานที่ออกแบบเพื่อนำไปพิจารณาสร้างจริงต่อไป
● Collaboration skills
   น้องๆจะต้องทำงานเป็นทีมในการออกแบบพื้นที่ให้ต่อเนื่องกันในกลุ่ม

Gallery