โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
Tutor After School Activity

AUA Language Center
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

319 ชั้น 21 จัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

About us

AUA Language Center โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา สถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อเสียงยาวนานในการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 65 ปี ผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนของเอยูเอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่า ได้ผล และหลายคนบอกว่า เอยูเอ ทำให้ “รักภาษาอังกฤษ…เต็มใจที่จะใช้และสื่อสารได้อย่างมั่นใจ” เอยูเอ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการสำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษในทุกช่วงอายุ

Cropped 2020 0 10 13 21 21
สถานสอนภาษาเอยูเอ เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อเสียงยาวนานในการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 65 ปี ผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนของเอยูเอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่า ได้ผล และหลายคนบอกว่า เอยูเอ ทำให้ “รักภาษาอังกฤษ…เต็มใจที่จะใช้และสื่อสารได้อย่างมั่นใจ” เอยูเอ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการสำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษในทุกช่วงอายุ

●    หลักสูตรให้เลือกมีหลากหลาย
    ○    สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และผู้บริหารในภาคธุรกิจและ ราชการ
          ทั้งที่สามารถจัดสรรเวลาได้มากและอย่างจำกัด
    ○    ออกแบบเฉพาะได้ตามความต้องการ
    ○    เลือกเรียนได้ทุกรูปแบบ
    ○    แบบชั้นเรียน ตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก หรือออนไลน์
 
●    เลือกเรียนที่สาขาที่สะดวกที่สุดได้ ในกรุงเทพ มี 6 สาขา และอีก 8 สาขาในภาคต่างๆ
●    เอยูเอสามารถไปสอน ณ สถานที่ตั้งขององค์กร หรือ ตามสถานที่ที่องค์กรกำหนดได้
●    ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาแม่” วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
      และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว
●    มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ หลากหลาย ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ
      ให้แข็งแกร่งขึ้น ภายใต้โครงการ AUA Plus
Cropped 2020 0 10 13 20 45
Cropped 2020 0 10 13 21 3
Cropped 2020 0 10 13 21 48

 AUA Teachers 

ครูผู้สอนเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาแม่” เป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว หลายคนสำเร็จปริญญาโท มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่ยาวนาน ภายใต้แนวทางที่มุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ สนุกสนานเป็นกันเอง และเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษ

ที่สำคัญคือ เอยูเอ มีระบบการประเมินการสอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงครูผู้สอนจะต้องเสริมสร้าง และมีผลงานการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วย
Cropped 2020 0 10 13 25 43
Cropped 2020 0 10 13 25 59

 รูปแบบการเรียนการสอน 

นอกเหนือจากการสอนเป็นชั้นเรียนที่มีผู้เรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 15 คนในแต่ละชั้น ตามสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดแล้ว หากสนใจเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็ก ที่มีสาระเนื้อหาที่แตกต่าง เอยูเอ ก็สามารถตอบสนองท่านได้ หรือ หากองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานของหน่วยงานของท่าน

เอยูเอ พร้อมที่จะพัฒนาสาระตามที่ต้องการ และดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งขององค์กรได้เช่นกัน นอกจากนั้น ยังมีบริการออนไลน์ด้วย

Gallery