Code Genius
Tutor After School Activity

Code Genius
Code Genius

อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ห้องเลขที่ 453 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

About us

ฝึกทักษะ Coding ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสนาน ให้น้องๆ สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์เทคโนโลยี ไปพร้อมกับเพื่อนๆ

ติดอาวุธแห่งอนาคต
สร้างทักษะศตวรรษที่ 21
เรียนรู้ผ่านการ Code ด้วยกิจกรรมสนุกสนาน
Uploads%2fc317d830 e6af 4c4b be14 41413139eea3%2fcode+genius+head+
Code Genius สถาบัน Coding อันดับหนึ่งในเมืองไทย ที่แรกและที่เดียว ที่มีคอร์สเรียนต่อเนื่อง วางรากฐานอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ 4 ขวบ ไปจนถึงต่อยอดเฉพาะทาง ฝึกฝนทักษะจำเป็นแห่งโลกอนาคตที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ทั้ง 3 ทักษะ
 
 THINK          SOLVE        INNOVATE 

ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ   |   รู้จักแก้ไขปัญหา   |   สร้างสรรค์เทคโนโลยี
Code Genius สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการเขียนโค้ดที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้วยตนเอง เพื่อเติบโตเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เราเรียกสิ่งนี้ว่า ทักษะ Code Genius
Cropped 2019 11 13 10 34 29
Cropped 2019 11 13 10 34 42
Cropped 2019 11 19 10 6 28

คอร์สเรียนหลัก Code Genius

 Little Genius 

ปลูกฝังทักษะ Code Genius ขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กน้อยช่างจินตนาการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

 Genius Explorer 

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ออกค้นหา และสำรวจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าตื่นเต้น เพื่อพัฒนาทักษะ Code Genius ให้เก่งยิ่งขึ้น

 Genius Innovator 

ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ให้สามารถนำทักษะ Code Genius มาปรับใช้ได้อย่างมั่นใจ ผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย

 Code Expert 

ค้นพบโลกของวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากขั้นพื้นฐาน และแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ด้วยเครื่องมือด้านการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสม

Cropped 2019 11 19 10 6 51

ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี >>> www.codegeniusacademy.com/studentdemo/add
หรือพาน้อง ๆ เข้ามาปรึกษากับคุณครูผู้เชี่ยวชาญได้ที่ สยามพารากอน ชั้น 4 โซน Edutainment

ติดต่อ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม

  • 092-5255-465
  • hello@codegeniusacademy.com

Gallery