จิ๊กซอว์ อิงลิช
Tutor After School Activity

Jigsaw English
จิ๊กซอว์ อิงลิช

254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น16 ซ.จุฬาลงกรณ์64 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330

  • 02-251-2554

About us

จิ๊กซอว์ อิงลิช (Jigsaw English) การเรียนการสอนของ จิ๊กซอว์ อิงลิช เน้นการปูพื้นฐานตั้งแต่ก้าวแรก ทั้งในด้านของไวยากรณ์ คำศัพท์ สอดแทรกเทคนิคการจำคำศัพท์แบบเป็นหมวดหมู่ ย่อยเนื้อหาหลักภาษาต่างๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกที่นี่นังมุ่งเน้นในเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา

Cropped 2019 10 6 16 0 48

"จิ๊กซอว์" แม้ช่วงแรกของการต่อจะยากลำบาก แต่หากค่อยๆ ประกอบต่อไปเรื่อยๆ จากชิ้นแรก สู่ชิ้นที่สอง ชิ้นที่สาม ค่อยๆ ร้อยเรียงกันไป แน่นอนว่ากว่าจะสมบูรณ์แบบเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ต้องใช้ความพยายาม ให้เวลาจดจ่อกับมันอย่างเต็มที่ ต่อเติมจากพื้นฐานที่เราสร้างมาตั้งแต่ต้น ท้ายที่สุดแล้ว เราจะได้ภาพที่สวยงามและสมบูรณ์แบบในที่สุด

พี่บุ๋มและพี่บิ๋ว สองผู้ก่อตั้ง "จิ๊กซอว์ อิงลิช" (Jigsaw English) ได้นำเอาแง่คิดในเรื่องของความพยายามในการต่อจิ๊กซอว์มาเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพราะการเรียนภาษาที่นั้น คือการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ยิ่งรากฐานแข็งแรงมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ไกลมากขึ้นเท่านั้น

Cropped 2019 10 6 16 1 7
Cropped 2019 10 6 16 1 19
Cropped 2019 10 6 16 1 35

การเรียนการสอนของ จิ๊กซอว์ อิงลิช เน้นการปูพื้นฐานตั้งแต่ก้าวแรก ทั้งในด้านของไวยากรณ์ คำศัพท์ สอดแทรกเทคนิคการจำคำศัพท์แบบเป็นหมวดหมู่ ย่อยเนื้อหาหลักภาษาต่างๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อีกที่นี่นังมุ่งเน้นในเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา

นักเรียนของ จิ๊กซอว์ อิงลิช จะได้รับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับความรักต่อวิชาที่เรียน ส่งผลให้เด็กสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ทางด้านคำศัพท์และ หลักไวยากรณ์ที่มีความหลากหลาย

Cropped 2019 10 6 16 3 50

ด้วยความปรารถนาดีจาก พี่บุ๋ม พี่บิ๋ว และทีมงานจิ๊กซอว์ อิงลิช มุ่งมั่นที่ช่วยให้เด็กๆ ทุกคน สามารถต่อจิ๊กซอว์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียน

แล้วพบกันที่ Jigsaw English

Gallery