โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช
International School

Denla British School
โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช

58 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120

About us

Denla British School Bangkok โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ตั้งอยู่ ย่านปากเกร็ด นนทบุรี เน้นการเรียนการสอนคุณภาพระดับโลก ด้วยระบบนานาชาติ หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ (independent schools) มีทั้งแบบ โรงเรียนประจำ (Boarding School) และ ไป-กลับ รับนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้นแบ่งเป็น Mini Dragons Pre-Early Year 1, Pre-Prep School, Prep School, Senior School ค่าเทอม อยู่ที่ 400,000 - 800,000 บาทต่อปี

Denla British School โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช จากประสบการณ์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ให้ได้สัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่เราได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี โดยครูผู้ก่อตั้งของเรา

ที่ Denla British School - DBS มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ด้วยการเรียนการสอนคุณภาพระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เราพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจ มีความสามารถ และรอบรู้ พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมโลก
Cropped 2019 10 20 17 26 31
Cropped 2019 10 25 14 49 5
Cropped 2019 10 20 17 27 37
Cropped 2019 10 25 14 49 28

หลักสูตรของ โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช
Denla British School

โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) มีการเรียนการสอนด้วยระบบนานาชาติ หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ (independent schools) ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนอังกฤษจะเข้มข้นมากและได้รับการยอมรับว่าหลักสูตรที่ดีที่สุดในระบบอังกฤษ  สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของเขา

ส่วนวิธีการสอนจะมีตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้านให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ

และอีกหนึ่งจุดเด่นคือ การเพิ่มการเรียนการสอนอีก 1.5 ชั่วโมงทุกวัน หรือที่เรียกว่าระบบ Extended Day ซึ่งหมายถึงเด็กที่ DBS จะเรียนมากกว่าเด็กโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอื่นถึงเกือบ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ชั่วโมงเรียนที่ยาวนานขึ้นมีความสำคัญเพราะมันช่วงส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เลือกทำกิจกรรมต่างๆกว่า 60 รายวิชา ทั้งวิชาหุ่นยนต์ ดนตรี กีฬา เต้น การทำอาหาร และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ นักเรียนจะได้โฟกัสในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากยิ่งขึ้น
 

รวมถึงการเข้าชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่งและมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาของนักเรียน

Cropped 2019 10 20 17 29 16

Mini Dragons

เริ่มต้นกันที่ Mini Dragons Pre-Early Year 1 centre ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเล็กของ DBS ที่ Mini Dragons เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้ความรู้สว่าง เป็นมิตรและมีแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม สำหรับการสำรวจและออกผจญภัย ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งนี้รวมถึงการมุ่งเน้น ในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นอย่างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ที่ Mini Dragons เน้นการสร้างความสัมพันธ์ก่อให้เกิดมิตรภาพกับเด็กคนอื่นๆ ส่งเสริมประเพณีไทย นอกจากนี้เด็กๆ จะได้รับการสอนเรื่องของความเคารพ ความมีน้ำใจ โดยเราไม่เคยลืมที่จะทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความสุขของเด็กๆ ทุกคน

Pre-Prep School

ที่ DBS การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกวัน ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ สอนให้เด็กๆ เข้าใจโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ เด็กๆ จะได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ กระตือรือร้นและ มีอิสระทางความคิด เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมโลก หลักสูตรของเรานั้นมีการพัฒนาเรื่อยๆ ในทุกปี โดยทำให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็กๆ ประเด็นที่สำคัญในยุคปัจจุบัน และเรื่องราวในท้องถิ่นรอบๆ ตัว

การเรียนการสอนของเราดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับหลักสูตรใน Pre-Prep จะช่วยให้เด็กๆ ได้ซึมซับในวิชา และเพื่อให้เด็กๆ สามารถทำการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม แนวทางการศึกษาแบบองค์รวมของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของ British Curriculum และ Early Years Foundation Stage (EYFS) โดยเน้นเกี่ยวกับทักษะการสอนและแนวคิดที่ท้าทายความสามารถของเด็กทุกระดับประสบการณ์โดยตรง

Cropped 2019 10 25 14 47 42
Cropped 2019 10 25 14 48 0
Cropped 2019 10 25 14 48 26

Prep School

ด้วยรากฐานจาก Enhanced British Curriculum หลักสูตรจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของโรงเรียน โดยจะสอนทั้งภาษาไทยและภาษาจีนกลางให้กับทุกคน ใน Y3-4 ครูประจำชั้น จะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นวิชาการ เป็นทางการมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการต่างๆ ทั้งภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ Y5 เป็นต้นไป แต่ละวิชาจะถูกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่โรงเรียนมัธยมมากขึ้น วิชาที่เรียนประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาจีนกลาง, ประวัติศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปะ, เทคโนโลยี, การออกแบบ, การแสดง, คอมพิวเตอร์, สุขศึกษาและพลศึกษา (PE)

Cropped 2019 10 20 17 33 32

Senior School (Year 9 – Year 13)

เราเริ่มต้นเตรียมความพร้อม International General Certificates of Education (IGCSEs) ตั้งแต่ในชั้น Y9 ซึ่งนอกการเรียนในหลักสูตรอินเตอร์แล้ว นักเรียนของเราจะได้การศึกษาเพิ่มเติมในแบบโรงเรียนไทย ไม่ว่าจะเป็นในวิชาภาษาไทยและวรรณคดี, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, ภาษาจีนกลาง, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ศิลปะ, ดนตรี, การแสดงและวิทยาการคอมพิวเตอร์

ใน Year 10 และ 11 นักเรียนจะเรียน IGCSEs อย่างเต็มรูปแบบ ทุกคนจะได้ศึกษาวิชาไวยากรณ์หลักของภาษาอังกฤษ (English Language and English Literature), คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่สนใจ) และวิทยาศาสตร์ (ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือชีววิทยา, เคมีและฟิสิกส์) โดยมีวิชาเลือกตั้งแต่ 4-5 และจะต้องมีวิชาภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษา (ไทย, จีนกลาง) วิชาทังสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์) และตัวเลือกอื่นๆ เช่น ศิลปะ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, การแสดง, ดนตรีและพลศึกษา

Year 12 และ 13 เราเปิดสอนหลักสูตร A Level ที่นักเรียนได้รับการศึกษาในระดับเข้มข้นทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานที่สูงมาก โดยแต่ละวิชาจะได้รับการสอน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ นักเรียนที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับ Extended Project Qualification ซึ่งจะเป็นการการันตีว่านักเรียนมีประสบการณ์ในด้านการวิจัย การวิเคราะห์และการนำเสนอที่ครอบคลุม

เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับ A Level นักเรียนจะสามารถยื่นความประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และที่อื่นๆ ได้

Cropped 2019 10 20 17 34 28
Cropped 2019 10 25 14 50 10

สิ่งอำนวยความสะดวกใน Denla British School โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช

ที่ DBS มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อนักเรียนของเรา การออกแบบของโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช  เต็มไปด้วยความตั้งใจในการมอบการศึกษาที่ดีที่สุดในทุกแง่มุม ที่โรงเรียนของเราอัดแน่นไปด้วยห้องเรียนอันทันสมัย และอุปกรณ์กีฬาที่ครบครันของเราช่วยให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ Denla British School โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ตั้งอยู่ในเขตนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 60 ไร่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด

DBS มีระบบ Facility ที่ใหญ่และเพียบพร้อม พื้นที่ใช้สอยที่โอ่โถง ห้องเรียนแต่ละห้องให้มีพื้นที่กว้างขวางกว่าโรงเรียนนานาชาติทั่วไปถึง 50% ซึ่งเอื้อกับการเรียนการสอน และการดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาอย่างเต็มที่

พร้อม Facility ที่ครอบคลุมกว่า 40 จุดทั่วโรงเรียน อาทิ สนามฟุตบอลปูด้วยหญ้าระดับฟีฟ่า, ลู่วิ่งมาตรฐาน, สระว่ายน้ำ (น้ำเกลือ), ในร่มขนาดใหญ่, ห้องยิมนาสติก, สนามเทนนิส, สนามซ้อมกอล์ฟ, สนามกระโดดไกล, สนามรักบี้, สนามเด็กเล่น 3 สนาม, สนามทราย, ห้องเรียนการแสดง 3 ห้อง, ห้องเรียนดนตรี, ห้องซ้อมดนตรีส่วนตัว 13 ห้อง, สตูดิโอคอมพิวเตอร์, ห้องเวิร์คช็อปวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง, ห้องสมุด, ห้องศิลปะ, ห้องแสดงสินค้าและนิทรรศการ

และนอกจากนี้ DBS ยังมี อาคารกีฬาถึง 3 อาคาร ได้แก่ อาคารกีฬาในร่ม 2 หลัง, อาคารกีฬาห้องแอร์ 1 หลัง เหมาะสำหรับเล่นกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล หรือการแข่งขันแบบเป็นทีม โดยเมื่อนำอาคารกีฬามารวมกันทั้ง 3 หลัง จะทำให้ DBS เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีอาคารกีฬามากที่สุด มีขนาดรวมกันกว่า 3,600 ตารางเมตร จุคนได้ถึง 3,000 คน มากที่สุดในประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกในร่ม

 • Early Years Centre
 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์การเรียนรู้การดนตรี
 • 2-D and 3-D art rooms
 • พื้นที่ปฏิบัติงานประดิษฐ์
 • Sports hall
 • โรงยิม
 • Dance and fitness studios
 • โรงภาพยนตร์
 • ห้องสมุด
 • ห้องอาหาร
 • สระว่ายน้ำในร่ม 25 เมตร
 • สระว่ายน้ำในร่ม 12 เมตร
 • อาคารกีฬาในร่ม 2 หลัง
 • อาคารกีฬาห้องแอร์ 1 หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

 • สนามฟุตบอล
 • ลู่วิ่ง 400 เมตร
 • สนามเทนนิส
 • สนามกอล์ฟ
 • สนามบาสเกตบอล
 • Covered sports hall
 • Play areas
Cropped 2019 10 20 17 37 29
Denla British School โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเตรียมพร้อมนักเรียนของเราสู่อนาคตที่สดใส

Gallery

Keywords

EN Language

British Kindergarten a-level best british school bangkok british school denla denla british fee denla british fees denla british school denla british school fee denla british school fees denla fee denla fees igcse internation school in bangkok international school international school bangkok school uk curriculum

TH Language

ค่าเทอม เด่นหล้า ค่าเทอม เด่นหล้าบริติช ค่าเทอม ถนนราชพฤกษ์ นานาชาติถนนราชพฤกษ์ นานาชาติแถวแจ้งวัฒนะ บริติช รร นานาชาติยอดนิยม รร นานาชาติหลักสูตรอังกฤษ รร นานาชาติใน กรุงเทพ รร นานาชาติในนนทบุรี รร เตรียมอนุบาลนานาชาติ โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติที่ดี top 10 โรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้าบริติช ค่าเทอม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ โรงเรียนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ อนุบาล อนุบาลนานาชาติ