โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส
International School

Hampton International School, Garden Campus
โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส

51/8 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120

About us

Hampton International School, Garden Campus โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส โรงเรียนนานาชาติ ย่านแจ้งวัฒนะ หลักสูตรอังกฤษผสมผสานวิธีการสอนแบบเรจจิโอ เอมิเลีย เพื่อให้เด็กช่วงปฐมวัยพร้อมในการเผชิญโลกกว้าง รับนักเรียนตั้งแต่วัยตั้งแต่ 18 เดือนจนถึง 6 ขวบ เปิดสอนระดับชั้น Early Year และ Key Stage 1 ค่าเทอม อยู่ที่ 400,000 - 800,000 บาทต่อปี

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน Hampton International School ดำเนินการโดยธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอยู่ 2 แคมปัส ทั้งที่ แจ้งวัฒนะ และ สาทร เปิดการเรียนการสอนเป็น โรงเรียนนานาชาติ ใช้หลักสูตรอังกฤษที่ได้แรงบันดาลใจจากวิธีการสอนแบบ เรจจิโอ เอมิเลีย ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการเตรียมพร้อมในการเผชิญโลกให้กับเด็กช่วงปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถของเด็กเอง

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน สอนเด็กจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คนด้วยกัน (วัยตั้งแต่ 18 เดือนจนถึง 6 ขวบ) จาก 25 ประเทศ รวมแล้ว 80% ของจำนวนนักเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เด็กไทยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กชาติอื่นๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นเขียวขจีที่มีพื้นที่กว้างสำหรับเด็กโดยเฉลี่ยมากกว่า โรงเรียนนานาชาติ ทั่วไปถึง 30-50% จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ Hampton International School จึงเป็น โรงเรียนนานาชาติ เพียงแห่งเดียวใน แจ้งวัฒนะ และ สาทร ที่ได้รับรางวัล ‘โรงเรียนอนุบาลดีเด่น’ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งประเทศไทย
Cropped 2020 0 9 12 12 57
Cropped 2020 0 9 12 13 15
ด้วยเหตุที่เราเห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นเนิร์สเซอรี่หรือชั้น Year 1 เราจึงมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความจำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพละศึกษา ภาษาไทยและดนตรีอีกด้วย

สำหรับชั้นเนิร์สเซอรี นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องง่ายๆ อย่างเช่น สีสัน สัตว์ และยานพาหนะ ผ่านกิจกรรมร้องเพลง วาดภาพ การสวมบทบาทสมมติ และกิจกรรมที่นำโดยคุณครู

สำหรับชั้นอนุบาล เป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ให้กับนักเรียน และยังเป็นช่วงเวลาของการสร้างความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองแก่เด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่จะพัฒนาความคิดและโครงงานของพวกเขา เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนชั้นต่อไป

สำหรับชั้น Year 1 ถึง 2 เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่กว้างและลึกขึ้น ผสมผสานกันระหว่างวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวรรณคดี ตามความสนใจของพวกเขา นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการคิดแบบสร้างสรรค์ นักเรียนในชั้นนี้จะสามารถอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องตัวเลข วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ตลอดจนดนตรีและศิลปะอีกด้วย
เรารอคอยให้คุณมาเยือน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์การใฝ่เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก และเพื่อจะได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวของคุณเอง
Cropped 2020 0 9 12 13 48

 ปรัชญาการสอนของ Hampton International School 

ปรัชญาการสอนของโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน คือการให้เสรีภาพแก่เด็กในการสำรวจค้นหาโลกของพวกเขาผ่านการเล่นและการคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าปรัชญานี้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยที่ครูของเราให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคน และพร้อมที่จะสนับสนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยที่หลักสูตรได้รับการออกแบบมาในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว ที่หลากหลายและนำโดยคุณครู ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาความสามารถของสมองทางด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ของเด็กในชั้นสูงขึ้นๆให้กับเด็กๆ

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันเปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ความทะนุถนอม และความปลอดภัยแก่เด็กมาตั้งแต่ปี 2009

Cropped 2020 0 9 12 18 53
Cropped 2020 0 9 12 19 10
Cropped 2020 0 9 12 19 21

 6 ข้อดีในการเรียนที่ Hampton International School 

เราเชื่อว่าลูกๆ ของคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้ที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน และนี่คือข้อดี 6 อย่างที่พวกเขาจะมีและจะเป็นในอนาคต

  1. บรรยากาศแบบนานาชาติที่ช่วยหล่อหลอมและพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองของโลก เพื่อให้ลูกๆของคุณเติบโตขึ้นเป็นนักสื่อสารที่มีความมั่นใจในทางบวก เพื่อนร่วมงานผู้มองโลกในแง่ดีและเพื่อนร่วมทีมที่อดทน ผ่านประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ไม่เหมือนใครของเราทั้งในและนอกห้องเรียน
  2. สร้าง Growth Mindset ด้วยการกระตุ้นให้ลูกๆของคุณกล้าคิด กล้าถาม และร่วมสนุกกับเพื่อนๆผ่านการสำรวจและการเล่น พวกเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้ในเชิงลึก ถึงพร้อมด้วยทัศนคติที่ดีในเรื่องการเรียนรู้
  3. จำนวนครูหลายคนต่อเด็กหนึ่งคน เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกคุณมากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงใช้ครูหลายคนต่อเด็ก 1 คน อย่างน้อยที่สุดคือเด็ก 1 คนต่อครู 5 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
  4. เรียนรู้นอกห้องเรียน เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสำคัญพอๆกับคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนซึ่งใหญ่มากให้เป็นส่วนต่อขยายของห้องเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหลายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
  5. การเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของลูกคุณให้มีความรู้รอบด้าน เรามีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายและน่าสนุก ซึ่งสอนโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ให้เด็กๆ ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเอง
  6. ด้วยตารางเวลาที่น่าสนใจ ทำให้เวลาแต่ละวันในโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันครบครันทั้งความแปลกใหม่และน่าตื่นเต้น นอกจากวิชาในหลักสูตรที่เราสอนให้กับชั้น Early Year และ Key Stage 1 แล้ว เด็กๆยังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวน ภาษาและวัฒนธรรมไทย การทำอาหาร การเล่นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ/เล่นน้ำ ศิลปะแบบเรจจิโอ ดนตรี การแสดงและห้องสมุด

 หนึ่งวันอันแสนสุขใน Hampton International School 

เราจะเริ่มต้นวันใหม่แต่ละวันภายในสวนของโรงเรียน (8.00 น. - 8.30 น.) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ปรับตัวให้รับกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไปตลอดทั้งวัน พร้อมกับเพื่อนๆ และคุณครู และเป็นเวลาที่เด็กๆจะได้บอกลาผู้ปกครอง เพื่อเข้าสู่โลกแห่งความรู้ที่จะทำให้พวกเขาเรียนอย่างสนุกสนาน ช่วงเวลาในโรงเรียนจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่นักเรียนของเราจะได้เข้าร่วมสำรวจชีวิตกลางแจ้ง กิจกรรมและเกมส์การเล่นแบบสมมติ ตลอดจนถึงการร้องเพลงและเต้นรำด้วย
Cropped 2020 0 9 12 28 17


ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน 

8.15 น.    กิจกรรมขยับแขนขาในสวน
8.30 น.   กิจกรรมล้อมวง (เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน)
9.00 น.   กิจกรรมรับประทานของว่างในสวน
9.30 น.   กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
10.00 น.  กิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/พละศึกษา/เล่นน้ำ
11.00 น.   กิจกรรมภาษาและการรู้ภาษา/การรู้จักตัวเลข
11.30 น.   รับประทานมื้อกลางวัน
Cropped 2020 0 9 12 33 48
12.00 น.  เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบครึ่งวัน
12.30 น.  กิจกรรมล้อมวง/เล่านิทาน/ร้องเพลง
13.00 น.  กิจกรรมทำอาหาร/วิทยาศาสตร์/ทำสวน
13.30 น.  กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
14.00 น.  เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบเต็มวัน
14.15 น.   กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน
15.00 น.  สิ้นสุดกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน
            ได้เวลากลับบ้าน

 โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน การ์เด้นแคมปัส ที่แจ้งวัฒนะ 

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เพียงชั่วเวลาขับรถจากนิชดาธานีแค่ 10 นาที โดยตั้งอยู่ภายในสวนอันร่มรื่นสวยงาม บนพื้นที่อันกว้างใหญ่สำหรับกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้งที่แสนสนุก ตามแนวคิด ‘พื้นที่สีเขียวสำหรับการเรียนรู้’

โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา ลานทราย ลู่จักรยาน บ้านเด็กเล่น สวนและสระว่ายน้ำ

ชั้นเรียนของเราห้อมล้อมด้วยแมกไม้เป็นฉากหลังอันเขียวขจี และพื้นที่เรียนรู้กลางแจ้ง นอกจากจะเต็มไปด้วยหมู่ไม้แล้ว ยังมีแสงธรรมชาติสาดส่องที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสำรวจโลกธรรมชาติเป็นอย่างมากอีกด้วย

นอกจากห้องเรียน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันยังมีห้องสมุด โรงอาหารติดแอร์ขนาดใหญ่ ห้องดนตรีและเต้นรำ ห้องไทยและสวน เป็นสถานที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต พวกเขาจะได้มีโอกาสปลูกเมล็ดพันธุ์พืชและคอยดูความเจริญเติบโตของพันธุ์พืชที่น่าสนใจ ซึ่งพื้นที่นี่จะไม่มีการล้อมรั้วและมีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันสำหรับการทำสวน เด็กทุกคนจะได้สนุกสนานไปกับพื้นที่แห่งนี้ และรู้สึกทึ่งไปกับการเฝ้าดูต้นไม้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศอันเหมาะสมของไทย
Cropped 2020 0 9 12 39 14

คำนิยม

“ก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง แต่หลังจากเรียนที่นี่ ลูกก็เริ่มรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ได้เยอะเลย จนเดี๋ยวนี้ลูกพูดแต่ภาษาอังกฤษ”

“หลังจากเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกสาวฉันก็มั่นใจมากขึ้น เดี๋ยวนี้ลูกกล้าพูดกับเด็กคนอื่น และรู้จักหาเพื่อนใหม่ๆ”

Gallery