โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์
International School

Glory Singapore International School
โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์

33 ซอยสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, 10260

About us

Glory Singapore International School โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ตั้งอยู่ในย่าน บางนา เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ และ British Curriculum เปิดสอนโปรแกรม Cambridge เพิ่มเติมการสอนพิเศษในวิชา SAT ที่ใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้น Nursery ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) มี ค่าเทอม อยู่ที่ 150,000 - 300,000 บาท ต่อปี

Glory Singapore International School โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ และ British Curriculum ที่ได้รับการพัฒนาผสมผสานให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น Glory Singapore International School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Nursery ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12)

โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% จากคุณครูเจ้าของสำเนียงในทุกชั้นเรียน ทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาควบคู่ไปกับความรู้ในด้านวิชาการที่ทาง Glory Singapore International School ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โครงสร้างของวิชาการต่างๆ ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น นอกจากที่นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางโรงเรียนยังมีโปรแกรม Cambridge ที่เพิ่มเติมเข้ามาและการสอนพิเศษในวิชา SAT ที่ใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Cropped 2019 10 13 12 5 4
Cropped 2019 10 13 12 5 20
Cropped 2019 10 13 12 5 41
Cropped 2019 10 13 12 6 1

วิสัยทัศน์ของ Glory Singapore International School 

ความปรารถนาสูงสุดของโรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ คือ การสร้างนักเรียนที่มีจิตใจที่งดงาม มีความแข็งแกร่งทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากคุณครูของเรา

เป้าหมายของ Glory Singapore International School 

โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ให้สำคัญกับคุณค่าของจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ควบคู่ไปกับการศึกษาชั้นเลิศ ทำให้นักเรียนมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คิดถึงผู้อื่น คิดถึงโรงเรียน

ปรัชญาของ Glory Singapore International School 

การดูแลนักเรียนด้วยความอบอุ่นราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนแต่ละคนคือส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ภายในรั้วของ โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ แห่งนี้ เพิ่มเติมด้วยหลักสูตรที่ออกแบบเป็นอย่างดีมาเพื่อผลักดันให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านวิชาการรวมถึงทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมใหญ่ นอกจากนี้ครูอาจารย์ของที่นี้ยังเป็นมากกว่าคนที่คอยสอนวิชาความรู้ คุณครูที่นี่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กนักเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เพราะทุกคนที่นี่เชื่อว่า เด็กทุกคนต้องเติบโตขึ้นคนที่ดีในแบบฉบับของตัวเอง

Cropped 2019 10 13 12 22 18
GSIS Schoolwide Learner Outcomes (SLO)


Global and multicultural citizens

 • การยอมรับในความหลากหลายของสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว
 • ไม่แบ่งแยกเชื่อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติตามมาตรฐานไทยและสากล
 • แสดงความรักและความอดทนต่อผู้อื่น
Self-motivated and innovative learners
 • ตระหนักถึงกระบวนการเรียนรู้ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา
 • ขยันหมั่นเพียรเพื่อการศึกษาด้านวิชาการ
 • รับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ด้วยความพร้อม
 • มีอิสระที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆ ด้วยตนเอง
Intelligent with integrity and principle
 • ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเมตตาต่อผู้อื่น
 • ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • รักษาผู้อื่นด้วยเกียรติและเคารพยอมรับค่านิยมของโรงเรียนเป็นมาตรฐาน
Smart communicators and contributors to society
 • สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษจีนและไทยได้อย่างมั่นใจ
 • มีความมั่นใจเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ชมหลากหลาย
 • เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
 • มีความคิดที่เปิดกว้าง
 • สื่อสารทั้งพูดและเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว
Cropped 2019 10 13 12 6 47
Cropped 2019 10 13 12 7 0
Cropped 2019 10 13 12 7 19
หลักสูตร Curriculum

โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน หลักสูตรประถมศึกษา (การเขียน การสื่องสาร และการเรียนรู้) เป็นการผสมผสานระหว่างหลักสูตรของอังกฤษและสิงคโปร์รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ CDE และโรงเรียน PISA ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครอง เราผสมผสานการศึกษาแบบสามภาษา (ภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีน) เข้ากับความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนในหลักสูตรสิงคโปร์เพื่อปลูกฝังความสนใจของนักเรียนทั้งในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กๆ มีรากฐานที่แข็งแกร่ง สำหรับสาขาวิชาที่พวกเขาต้องการในอนาคต
ระดับชั้นมัธยมของทางโรงเรียน ประกอบด้วยเกรด 7 ถึง 12 โดยหลักสูตรยังคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีน ในเกรด 7 และ 8 จะใช้หลักสูตรผสมผสานระหว่างสิงคโปร์และเคมบริดจ์ ทางโรงเรียนจะค่อยๆ แนะนำให้นักเรียนรู้จักโปรแกรม Cambridge IGCSE และเกรด 9 ถึง 12 จะเน้นไปที่เส้นทางเคมบริดจ์

โปรแกรม Cambridge IGCSE สำหรับเกรด 9 และ 10 หลักสูตรที่เน้นความยืดหยุ่น ทักษะในการแก้ปัญหาและการใช้ความมคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างให้มีนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง นักเรียนสามารถเลือกจากวิชา IGCSE 15 วิชาที่โรงเรียนของเรามีให้ การสอบ Cambridge IGCSE ที่เกิดขึ้นทั่วโลกปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน นอกเหนือจากการสอบ Cambridge IGCSE นักเรียนจะได้รับการทดสอบภายในโดยใช้ IGCSE ในการประเมินความรู้ด้วยเช่นกัน
Cropped 2019 10 11 17 49 6
สำหรับการสอบ Cambridge International AS และ A Level ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 11 และ 12 ทางเราจะเตรียมความพร้อมตั้งแต่ความรู้ในระดับโรงเรียนจนถึงความรู้เบื้องต้นของระดับมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกัน การสอบ IGCSE, Cambridge AS และ A Level เกิดขึ้นทั่วโลกปีละสองครั้งในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน

Gallery