โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ
International School

St Andrews International School Bangkok
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ

Primary School : 9 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร High School : 1020 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110

About us

St Andrews International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนขนาดกลาง เปิดการสอน หลักสูตรอังกฤษ ตั้งอยู่ย่านสุขุมวิท ท่ามกลางบรรยากาศแบบนานาชาติที่มีความปลอดภัยสูง เต็มไปด้วยความสุข รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 5 ขวบเป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เนิร์สเซอรี่ อนุบาล และรีเซพชัน ค่าเทอม อยู่ที่ประมาณ 150,000 - 500,000 บาท ต่อปี

St Andrews International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ โรงเรียนขนาดกลาง ที่เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาหลักสูตรอังกฤษท่ามกลางบรรยากาศแบบนานาชาติที่มีความปลอดภัยสูง ที่ St Andrews International School Bangkok เต็มไปด้วยความสุข โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ สร้างแรงบันดาลใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน โดยครูและผู้ช่วยมืออาชีพผู้มีทัศนคติแบบ

‘เราทำได้’ (can do attitude)

ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับปัญหาและค้นพบวิธีแก้ปัญหา ด้วยมาตรฐานนานาชาติ เพื่อให้นักเรียนของเราเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของโลกในอนาคต

Nord Anglia Education

นอร์ดแองเกลีย เอ็ดยูเคชัน คือองค์กรบริหารโรงเรียนเอกชนชั้นนำระดับโลก ที่มีโรงเรียนในเครือกว่า 66 แห่ง ให้ความรู้แก่เด็ก 64,000 คน มีครูและพนักงานมากกว่า 13,000 คนใน 29 ประเทศทั่วยุโรป ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา จีนและเอเชียอาคเนย์ นอร์ดแองเกลียฯ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1972 ด้วยปรัชญาการทำงานที่ว่า “เราต้องการที่จะยกระดับนักเรียน ทีมงานและโรงเรียนในเครือ ด้วยการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงให้ตรงกับความต้องการเฉพาะผู้เรียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนของเราทุกคนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ”

ด้วยความร่วมมือกับสถาบันอันทรงเกียรติที่มีชื่อเสียงของโลกอย่าง The Juilliard School และ MIT ทำให้ โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ สามารถเปิดสอนวิชาศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นอกจากนี้โรงเรียนในเครือข่ายของนอร์ดแองเกลียซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ยังเปิดกว้างรองรับนักเรียนจากต่างแดนที่มีความต้องการที่จะหาประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมอง ในการนี้นอกจากนักเรียนจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องวิชาการแล้ว ยังจะพัฒนาความมั่นใจในการเข้าสังคม มีความเคารพและมีจิตสำนึกที่ดีต่อโลก

Cropped 2019 10 4 18 47 47
Cropped 2019 10 4 18 48 8
Cropped 2019 10 4 18 48 35
Cropped 2019 10 4 18 48 51

หลักสูตรประเทศอังกฤษ (The English National Curriculum)

เหตุผลที่ โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรอังกฤษ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมในหมู่โรงเรียนนานาชาติทั่วโลกมาช้านาน แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ St Andrews International School Bangkok เปิดสอนหลักสูตรอังกฤษที่ผ่านการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสังคมนักเรียนนานาชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ละเลยวัฒนธรรมไทย

 ชั้นเรียนอนุบาล (Early Years Foundation Stage) 

โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ รับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบเป็นต้นไป เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้เริ่มต้นการศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กวัยนี้พัฒนาจากการเป็นทารก ซึ่งสามารถพัฒนาและสอนในหลายแนวทาง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เนิร์สเซอรี่ อนุบาล และรีเซพชัน เพื่อสอนให้เด็กรู้จัก

 • การสื่อสารและภาษา
 • พัฒนาการด้านร่างกาย
 • พัฒนาการเฉพาะตัว พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ อารมณ์ และการเข้าสังคม

 ศักยภาพที่เรียนรู้ 

 • ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
 • ความสามารถทางด้านตัวเลข
 • ความสามารถในการเข้าใจโลก
 • ความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะและการออกแบบ

 ลักษณะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 • การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการสำรวจเสริมสร้างประสบการณ์
 • การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
 • การเรียนรู้ด้วยความสร้างสรรค์และการคิดแบบวิเคราะห์
Cropped 2019 10 4 18 50 16

สำหรับชั้นประถมศึกษานับเป็นช่วงสำคัญสำหรับการศึกษาของเด็ก เพราะถือเป็นช่วงต้นๆ ของโครงสร้างการศึกษาที่นักเรียนเรียนรู้ที่จะแสดงพลังความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้นตามธรรมชาติไปกับการเรียนวิชาการ

เนื่องจากเราเห็นว่าเด็กทุกคนล้วนมีความสนใจ จุดแข็งและความจำเป็ในการพัฒนาแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ จึงจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน ด้วยการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท้าทายสำหรับเด็กทุกช่วงวัย ทางโรงเรียจะช่วยให้เด็กค้นพบความสนใจ และแพชชันที่อยู่เหนือความคาดหมายของตัวเอง

การเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา อิงกับหลักสูตรอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และออกแบบมาเพื่อแสดงทักษะและความรู้ที่นักเรียนต้องใช้เพื่อความสำเร็จในการทำงานในสังคมโลก โดยได้ผ่านการดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นไทย

 หลักสูตรประถมศึกษา 

แบ่งออกเป็น 2 Key Stage ดังนี้

 • Key Stage 1 ครอบคลุมช่วงสองปีแรกของการศึกษาชั้นประถม ด้วยการสร้างทักษะและหัวข้อให้กับเด็กชั้น Year 1 และ Year 2 (อายุ 6-7 ปี)

 • Key Stage 2 ครอบคลุมช่วงชั้น Year 3 ถึง Year 6 (อายุ 8-11 ปี) ค้นหาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก เป็นช่วงเวลาการเติบโตที่น่าตื่นเต้น

Cropped 2019 10 4 18 51 14
Cropped 2019 10 4 18 51 24
Cropped 2019 10 4 18 51 39

 กิจกรรมกีฬา และวิชาพละศึกษา 

กิจกรรมกีฬาของ St Andrews International School Bangkok เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ พัฒนาทักษะและสนุกประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ สร้างมาตรฐานในเทคนิคโค้ชชิงและการแข่งขันให้กับนักกีฬาของเรา ขณะเดียวกันนักเรียนทุกคนก็ยังสามารถค้นหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการกีฬาได้อีกด้วย

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ มั่นใจว่ากิจกรรมกีฬาของเรานั้นทั้งสนุก ท้าทายและแข่งขันสูง วิชาพละศึกษา (Physical Education : PE) ของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน เรามีกิจกรรมกีฬาจำนวนมากที่อาจพบได้ในโรงเรียนทั่วสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับคลาสว่ายน้ำและคลาสฟิตเนสประจำสัปดาห์อีกด้วย

 ประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

 • สร้างความตื่นตัว ตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจสุขภาพ
 • เพิ่มความแข็งแรงและกระฉับกระเฉง
 • เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่
 • ได้เข้าร่วมกิจกรรมและฝึกฝนการทำงานเป็นทีม
 • สร้างภาวะผู้นำและการเป็นโค้ช
 • พัฒนาทักษะเฉพาะตัวและทักษะในการเข้าสังคม
 • พัฒนาทักษะอื่นๆ อาทิเช่น ความยืดหยุ่น ประนีประนอม การสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่น และความสามารถในการเผชิญความท้าทายโดยไม่กลัวความล้มเหลว
 • สนุกกับความสำเร็จในฐานะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์กรุงเทพฯ
Cropped 2019 10 4 18 53 7

 หลักสูตรพละศึกษา 

หลักสูตรพละศึกษาแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนชั้น Year 3-11 สามารถเข้าร่วมเล่นกีฬาอย่างน้อย 8 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำ ฟุตบอล กรีฑา บาสเกตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล ยิมนาสติก และฟิตเนส

 ชมรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เราเชื่อว่าการเข้าชมรมหรือองค์กรต่างๆ มีความสำคัญมากเท่าๆ กับการเรียนในห้องเรียน St Andrews International School Bangkok มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนุก ตื่นเต้นและหลากหลาย โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ จึงส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมชมรมที่มีกิจกรรมมากกว่า 150 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลก เทคโนโลยี กีฬา ศิลปะ ภาษา และการพูดต่อหน้าสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนบรรลุความฝันและสามารถทดลองทำกิจกรรมตามความสนใจและเหมาะสมกับทักษะ หากนักเรียนสนใจทำกิจกรรมชมรมที่ปัจจุบันไม่มี พวกเขาสามารถแจ้งคุณครูและไม่นานจากนั้นพวกเขาจะสามารถทำได้

ชมรมสำหรับชั้นปฐมวัย และ Key Stage 1

ตัวอย่างชมรม (เทอม 2 มกราคม-เมษายน 2017)

 • ชมรมว่ายน้ำ
 • ชมรมก่อสร้าง/คณิตศาสตร์
 • ชมรมบัลเลต์สำหรับมือใหม่
 • ชมรมมินิเชียร์ลีดเดอร์
 • ชมรมงานฝีมือและทำอาหาร
 • ชมรมภาษาจีน
 • ชมรมบาสเกตบอล
 • ชมรมหมากรุก

ชมรมสำหรับ Key Stage 2

ตัวอย่างชมรม (เทอม 2 มกราคม-เมษายน 2017)

 • ชมรมคนพูดภาษาญี่ปุ่น
 • ชมรมหุ่นยนต์
 • ชมรมเครื่องสาย
 • ชมรมกอล์ฟ
 • ชมรมผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์
 • ชมรมรักสิ่งแวดล้อม
 • ชมรมนักประดิษฐ์ชั้นสูง
 • ชมรมเทนนิส
Cropped 2019 10 4 18 56 8
Cropped 2019 10 4 18 56 22

 การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 

โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ มีนโยบายการศึกษาที่ครอบคลุมเด็กทุกประเภท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการรับนักเรียนเข้าศึกษาแบบไม่มีการคัดเลือก ทำให้มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรวมกับเด็กอื่นๆในชั้นเรียนปกติได้ด้วย เราเล็งเห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กให้สัมฤทธิ์ผลทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคม

สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาเฉพาะผู้เรียน (Individual Education Plans) เพื่อครูจะได้ทราบความต้องการของเด็กอย่างละเอียด และวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กได้ โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งอาจมาในรูปการสอนในชั้นเรียน ในกลุ่มย่อย หรือแบบตัวต่อตัว ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพแต่ละด้านของเด็ก

เด็กบางคนอาจมีอาการสมาธิสั้น (ADHD) ทำให้การเรียนในชั้นเรียนเป็นเรื่องยาก โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ จึงพัฒนาโครงการผู้ช่วยเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนปกติได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ มีเครือข่ายมืออาชีพในกรุงเทพฯ ที่สนับสนุบให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาการศึกษา นักบำบัดการพูดและนักบำบัดทางด้านวิชาชีพ หากมีความจำเป็นบุคลากรมืออาชีพเหล่านี้จะเดินทางมายังโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ เพื่อประเมินและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนตามความต้องการเฉพาะต่างๆ

 เพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่เด็กที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ 

สำหรับพันธกิจของโปรแกรม EAL (แต่เดิมเรียกว่า ESL) คือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาที่สองรวมทั้งด้านวัฒนธรรม ทว่าขณะเดียวกันก็ยังให้ความเคารพและความภาคภูมิใจในมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษาแม่ โดยจะมีการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใหม่ทุกคน

นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในคอร์ส IGCSE ของชั้น Key Stage 4 ถึงกระนั้นหากนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ แต่มีความตั้งใจและมีศักยภาพที่จะเรียน ก็สามารถรับความช่วยเหลือทางด้านการเรียนภาษาแบบเข้มข้นจนกว่าจะสามารถเรียนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการงดการเรียนชั้นปกติ เพื่อมาเรียนอ่านและสะกดคำ เรียนรู้เพิ่มคำศัพท์และโครงสร้างประโยคแบบตัวต่อตัวในช่วงเวลาหนึ่ง จนกระทั่งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเองได้

Cropped 2019 10 4 18 57 38

 ทำไมจึงต้องเรียน STEAM ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ความเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลและรวดเร็วของโลกเทคโนโลยี (STEAM : Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์นับเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากสำหรับการประสบความสำเร็จในโลกยุคศตวรรษที่ 21

ด้วยความที่ โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูส์ กรุงเทพฯ เล็งเห็นความสำคัญของวิชาเหล่านี้ จึงบรรจุลงในหลักสูตรตลอดจนให้ความรู้แก่เด็กในด้านทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ และการพัฒนาทางด้านทักษะติดตัวที่สามารถนำมาใช้ได้เรื่อยๆ (Transferable skill) เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดแก่นักเรียน

 ประโยชน์ในการเรียนศิลปะการแสดง 

วิชาศิลปะการแสดงนั้นเป็นวิชาสำคัญในแผนการศึกษาของนักเรียน นักวิจัยพบว่าการเรียนศิลปะการแสดงจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและเก่งวิชาการมากขึ้น เด็กจะได้ฝึกปรือความสามารถทางด้านการคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีความมั่นใจมากขึ้นและมีความสามารถในการพูดต่อหน้าสาธารณชน นอกจากนี้วิชาศิลปะการแสดงยังเป็นอีกช่องทางในการแสดงออกของเด็ก การสวมบทบาทต่างๆ จะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจ และมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม ศิลปะการแสดงช่วยให้นักเรียนมีมุมมองที่เปิดกว้างต่อโลก สามารถเข้าใจและชื่นชมวัฒนธรรมอื่น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่เด็กด้วย

 หนึ่งวันใน St Andrews 

ชีวิตแต่ละวันของนักเรียน St Andrews International School Bangkok เริ่มต้นที่แปดโมงเช้าดำเนินไปจนถึงเก้าโมงสี่สิบห้านาที พักยี่สิบนาทีก่อนจะเริ่มอีกครั้งจนถึงสิบเอ็ดโมงสิบห้านาที พักรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเริ่มกิจกรรมบ่ายเวลาเที่ยงสิบนาที และจบลงในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลาโรงเรียนเลิก

Gallery