โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ
International School

Regent's International School Bangkok
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

601/99 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร, 10310

About us

Regent’s International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ตั้งอยู่ ย่านประชาอุทิศ วังทองหลาง รับนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 18 ปี มีทั้งแบบ โรงเรียนประจำ (Boarding School) และ ไป-กลับ เปิดสอนในระดับอนุบาล (Early Years Foundation Stage), หลักสูตร IGCSE ระดับเยียร์ 10 – 11 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปี 3 – 4) และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในระดับเยียร์ 12 – 13 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6) โดยมีนักเรียนจากกว่า 50 สัญชาติ ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000 - 800,000 บาทต่อปี

Regent’s International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ สโลแกนของโรงเรียนคือ Home of well rounded leaders of the future (บ้านของผู้นำที่ดีในอนาคต) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดย ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ ทั้งนี้เป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ รับนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 18 ปี มีทั้งแบบอยู่ หอพักประจำ และ ไป-กลับ

Regent’s International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ใช้ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ตั้งแต่ระดับอนุบาล (Early Years Foundation Stage), หลักสูตร IGCSE ระดับเยียร์ 10 – 11 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปี 3 – 4) และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในระดับเยียร์ 12 – 13 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6)
Cropped 2019 10 12 14 32 28
Cropped 2019 10 12 14 32 54
Cropped 2019 10 12 15 0 39
Cropped 2019 10 12 15 1 5

คุณภาพ และความสำเร็จทางวิชาการ Regent’s International School Bangkok

จุดเด่นของโรงเรียนคือเรื่องการดูแลเอาใจใส่ของครูผู้สอน และประสบการณ์ของครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนนักเรียน ครูของเราทุกท่านมีประกาศนียบัตร QTS (Qualified Teacher Status) ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่สอนครอบคลุมครบทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม ฝึกความเป็นผู้นำ ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในอนาคตการเรียนและการทำงานางวิชาการ และการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย และสอนความกล้าหาญ ความเป็นผู้นำความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถือเป็นเป้าหมายสูงสุด

ความภูมิใจในนักเรียนของเราที่มีความเก่งรอบด้าน เช่น ศิษย์เก่าของ Regent’s International School Bangkok ชาวอาร์มีเนียจบการศึกษาไปเมื่อปีค.ศ. 2004 ปัจจุบันได้สร้างชื่อเสียงและเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยรับตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและธรรมชาติของประเทศอาร์มีเนีย
Uploads%2f35fce072 3f41 4e69 ab43 409b126d843c%2f3
เมื่อจบแล้วนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่ University of Oxford, University of Cambridge, University College London, London School of Economics, Cornell University, The University of Chicago, University of California Berkeley, Imperial College London และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ อีกมากมายทั่วโลก

Gallery