โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล
International School

IPC Green International Preschool and Nursery
โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล

38/2 รามคำแหง 21 แยก 5 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร, 10312

About us

IPC Green International Preschool and Nursery โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติย่าน รามคำแหง สอนนักเรียนระดับ Early Years ก่อนวัยเรียน จนถึงระดับชั้นอนุบาล รับนักเรียนอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 5 ปี เน้นการสร้างนักเรียนที่มีความสุข สนุกกับกิจกรรมที่สมดุล พร้อมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ ค่าเทอม อยู่ที่ 100,000 - 300,000 บาทต่อปี

IPC Green International Preschool and Nursery โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ผสมผสานมาตรฐานสากล Early Years กับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ทุ่มเทให้กับการเตรียมอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้อยู่และคุ้นเคยกับธรรมชาติ และรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายของเราในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับเด็กๆ จากทุกประเทศ
ในช่วง 'ขั้นพื้นฐาน' หรือ Early Years ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ IPC Green International Preschool and Nursery ทุ่มเทเพื่อนำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท้าทาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเป็นมิตรและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเด็กๆ จะได้รู้จักกับการเคารพในตัวตนของตัวเอง และได้รับการชี้นำในทุกด้านของการเรียนรู้ในระดับที่เหมาะสมกับอายุของพวกเขา การเรียนการสอนในลักษณะนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กทั้งหมดสามารถเติบโต เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ
Cropped 2019 9 31 17 54 55
Cropped 2019 9 31 17 55 18
Cropped 2019 9 31 17 55 53
Cropped 2019 9 31 17 56 9
เป้าหมายของเราที่ IPC Green International Preschool and Nursery

โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล มีความปรารถนาต้องการให้นักเรียนที่มีความสุข ซึ่งสนุกกับวันที่สมดุลและมีโครงสร้าง ทางเราได้รับความร่วมกับผู้ปกครองในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างบ้านและโรงเรียนอย่างรอบคอบ ส่งเสริมความมั่นใจในตนเองและทัศนคติที่ดีในเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ภาษาบ้าน หรือความต้องการส่วนบุคคล เพราะเรารับรู้ว่าการประสบความสำเร็จและรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของเด็กๆ ทุกคน
Cropped 2019 9 31 17 57 34

เรามีกิจกรรมพิเศษมากมายสำหรับเด็กๆ ด้วยพื้นที่สวนอันกว้างขวาง รวมถึงบริเวณภายในของสนามเด็กเล่นมีพื้นที่สำหรับการเล่นอย่างอิสระ หรือ Water play และกิจกรรมการสำรวจและค้นหา พื้นที่กลางแจ้งที่มีร่มเงา ประดับตกแต่งล้อมรอบไปด้วยเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ และดอกไม้นานาชนิด

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในช่วงเวลาเรียน

- ศิลปะ

- Drama

- ทำอาหาร

- วัฒนธรรมไทย

- ดนตรีและการร้องเพลง

สำหรับเด็กในระดับเนอสเซอรี่ของเราจะได้เพลิดเพลินไปกับ Mini Movers และโรงละครเทพนิยาย กิจกรรมทั้งหมดนี้มีให้บริการในห้องที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะบ้านต้นไม้และห้องกิจกรรมในร่ม

ที่ IPC Green International Preschool and Nursery โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้นำหลักการสำคัญของ EYFS มาใช้ ทำให้ทางเราสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กแต่ละคน และทำให้พวกเขามีรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อสร้างการเรียนรู้ในอนาคต เราจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนพัฒนาพร้อมกัน

Cropped 2019 9 31 17 59 51

ในแต่ละพื้นที่การเรียนรู้ทั้ง 7 แห่ง การจัดหลักสูตรที่ทางโรงเรียนได้จัดการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ โดยเราพยายามส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ห่วงใยและเอาใจใส่ ทำให้เด็กนักเรียนของเรามีความมั่นใจในการสำรวจและเรียนรู้ในพื้นที่ธรรมชาติที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังแฝงไปด้วยความท้าทายทั้งในร่มและกลางแจ้ง

รูปแบบหรือ Themes การศึกษาของ IPC Green International Preschool and Nursery โรงเรียน ไอพีซี กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการเลือกสรรร่วมกับเด็กๆ และทิศทางของธีมเหล่านี้ ได้ใช้ความสนใจของเด็กๆ เป็นตัวตั้งต้น

และในหลักสูตร K1 และ K2 ก็มีกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การทำอาหาร ดนตรี และการเคลื่อนไหวสมดุล Mind Body Balance ศิลปะ วิชาภาษาไทยและการละคร ซึ่งวิชาเหล่านี้ครอบคลุมโลกรอบตัวเรา และกระตุ้นให้เด็กๆ พัฒนาความสามารถตั้งแต่อายุยังน้อย ตัวอย่างเช่น ละครถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพูดในที่สาธารณะ ความมั่นใจและความรู้สึกผ่อนคลาย นี้จะอยู่กับลูกของคุณตลอดชีวิตจนถึงวัยผู้ใหญ่

Gallery