โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
School

Bangkok Christian College
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500

About us

Bangkok Christian College โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเอกชนชายล้วน ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ย่าน สีลม กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา จนถึง มัธยมศึกษา โดย หลักสูตร และโปรแกรมการเรียนของ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับชั้น รวมไปถึงมีการพัฒนาหลักสูตร ที่จะทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ

Bangkok Christian College โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2395 โดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เป็น โรงเรียนเอกชนชายล้วน ขนาดใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี (โรม 12:21)”

ข้อความนี้เป็นคติพจน์ที่นักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยึดถือมากว่า 167 ปีแล้ว แรกเริ่มเดิมทีโรงเรียนตั้งอยู่ที่ตำบลกุฎีจีนหลังวัดแจ้ง จากนั้นก็ย้ายมาเปิดที่ สำเหร่ ในปีพ.ศ. 2405 และเรียกว่าโรงเรียนของคณะมิชชันที่สำเหร่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2435 ท่านอาจารย์จอห์น.เอ.เอกิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารงานด้านการศึกษาของคณะมิชชัน ได้แสดงถึงความเสียสละ อย่างยิ่ง โดยทุ่มเททุนส่วนตัวของท่านที่สะสมไว้สำหรับสร้างโรงเรียน "บากกอกคริสเตียนไฮสกูล" ที่กุฎีจีนทั้งหมด นำมาสร้างอาคารใหม่ในโรงเรียนที่สำเหร่ เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนชาย และตั้งชื่อใหม่ว่า "สำเหร่ บอยสกูล"

และในปีพ.ศ. 2443 โรงเรียนก็ได้ย้ายที่ตั้งมายังที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งอยู่แถวๆ บางรัก และตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่า "กรุงเทพคริสเตียนไฮสกูล" จากนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อท้ายจากคำว่า ไฮสกูล เป็น คอลเล็จ (COLLEGE) ดังนั้นในปีพ.ศ. 2456 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" เรียกชื่อและเขียนตามอักษรโรมันว่า BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE มักเรียกย่อๆ ว่า BCC และต่อมาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้รับเกียรติรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อปีพ.ศ. 1920 นั่นเอง
Cropped 2020 0 15 11 21 18
Cropped 2020 0 15 11 21 49

หลักสูตรของ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็น โรงเรียนเอกชนชายล้วน ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา จนถึง มัธยมศึกษา โดยหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนของ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกระดับชั้น รวมไปถึงมีการพัฒนาหลักสูตร ที่จะทำให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง จนกระทั่งต่อยอดความรู้และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมั่นใจและภาคภูมิใจ

โดยหลักสูตรจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ หลักวิธีคิดตามสาขาวิชาทักษะสำคัญของสาขาวิชา ตอบสนองกระแสการพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง นอกจากที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะมีหลักสูตร IEP เรียนภาษาไทยปกติ แต่เน้นภาษาอังกฤษให้มีความเข้มข้น และหลักสูตร EIP เรียนเป็นภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาติ แต่เรียนวิชาภาษาไทย และหน้าที่พลเมืองเป็นภาษาไทยแล้ว ในส่วนของหลักสูตรปกติก็มีความโดดเด่นและพิเศษกว่าที่อื่นๆ คือ มีการใช้ระบบ TRACK ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจจริงๆ
Cropped 2020 0 15 11 23 19
15 TRACK

ระบบ TRACK นั้นแตกเป็น 15 แผนการเรียน แบ่งเป็นแนวสายวิทย์และสายศิลป์ โดยคงรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ คือจะมีการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ แบ่งเป็นคล้ายๆ สายการเรียนแต่ว่ามีความเฉพาะตัวมากกว่านั้น

ซึ่งในวิชาพื้นฐานก็จะเรียนรวมกัน แต่พอเป็นช่วง TRACK ก็จะแยกย้ายไปเรียนตามสิ่งที่ตัวเองลงไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 15 TRACK ดังนี้

○ แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาสาธารณสุขศาสตร์
○ วิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพ
○ วิศวกรรมศาสตร์
○ วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์
○ วิศวกรรมการบินและอวกาศ
○ สถาปัตยกรรมศาสตร์
○ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี
○ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์

○ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
○ ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกรรม ประติมากรรม
○ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล
○ ศิลปะการอาหาร
○ วิทยาศาสตร์การกีฬา
○ ดนตรี - นิเทศศิลป์ SCA
○ ดุริยางคศิลป์ (เปิดปีหน้าแน่นอน)

Cropped 2020 0 15 11 31 49
Cropped 2020 0 15 11 32 6
Cropped 2020 0 15 11 32 23

เรื่องน่ารู้ของ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

●    เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย
●    เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
●    เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
●    เป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน
      ที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
●    ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชงโค

●    สีประจำโรงเรียน : ม่วง-ทอง โดยความหมายของสีแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ
      ○    สีม่วง หมายถึงสีแห่งกษัตริย์หรือราชสำนัก
      ○    สีทอง หมายถึงความมีค่า
      ○    สีม่วงมาจากสีน้ำเงิน(พระมหากษัตรย์) ผสมกับสีแดง(ชาติ)
      ○    สีทอง คล้ายกับสีเหลือง อันหมายถึง ศาสนา

●    สปิริตโรงเรียน :
      ○    ความจงรักภักดี (Loyalty)
      ○    ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
      ○    ความรับผิดชอบ (Responsibility)
      ○    ความสามัคคี (Unity)
Cropped 2020 0 15 11 37 45
●    คติพจน์ : อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี (โรม 12:21)
      Do not be overcome by evil, but overcome evil with good(Romans 12:21)

●    วิสัยทัศน์ : โรงเรียนแห่งความสุข (School of Happiness.)

●    ปรัชญา : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศาสนามุ่งมั่น
      ที่จะฝึกอบรมให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
      ให้เป็นพลเมืองดีมีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

Gallery