โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
International School

Ruamrudee International School
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

6 หมู่ 4 ถนนรามคำแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร, 10510

About us

Ruamrudee International School โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่าน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ใช้ หลักสูตรอเมริกัน ทั้งหลักสูตร IB (International Baccalaureate Diploma Program) และ AP (Advanced Placement) ดำเนินการสอนมาแล้วยาวนานกว่า 61 ปี เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับ มัธยมปลาย มีหอพักสำหรับ นักเรียนประจำ (โรงเรียนประจำ-Boarding School) มี ค่าเทอม อยู่ที่ 401,530 - 737,500 บาทต่อปี

Ruamrudee International School โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ที่สั่งสมประสบการณ์มานานกว่า 61 ปี ด้วยชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรมด้านการศึกษาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำทั้งในระดับโลกและระดับประเทศได้มากมาย โดยที่นี่ได้มีทุนการศึกษารองรับสำหรับอนาคตอีกด้วย

Ruamrudee International School เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นในปี 1957 โดยคณะสงฆ์พระมหาไถ่ แห่งประเทศไทย ในสังกัดนิกายโรมันคาทอลิค แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ ปัจจุบันขยับขยาย ย้ายมาอยู่บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ ถนนรามคำแหง 184 เขตมีนบุรี
ในภาคการศึกษา Ruamrudee International School มีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬา ศิลปะ พร้อมๆ กันกับการปลูกฝังทางด้านจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามให้กับนักเรียนทุกๆ คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน สำหรับการก้าวเดินสู่ความสำเร็จในอนาคต

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา มีนักเรียนกว่า 1,200 คน จากกว่า 24 ประเทศ คณาจารย์ด้านการศึกษาจากกว่า 16 ประเทศทั่วโลก โดยหลักสูตรการเรียนการสอนประยุกต์จากสหรัฐอเมริกา ทั้งหลักสูตร IB (International Baccalaureate Diploma Program) และ AP (Advanced Placement)
Cropped 2020 1 14 11 19 9

หลักสูตรที่ Ruamrudee International School 


โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ประยุกต์มาจากสหรัฐอเมริกา โดยมีการนำหลักสูตรที่หลากหลายเข้ามา ในระดับก่อนวัยเรียนและอนุบาล จะใช้ หลักสูตร Reggio Emilia ส่วนในระดับชั้นที่โตขึ้นทางโรงเรียนจะนำเอาหลักสูตร IB (International Baccalaureate Diploma Program) และ AP (Advanced Placement) เข้ามาประกอบในการเรียนการสอน
 PreKindergarten program 

ระดับชั้นก่อนวัยเรียน ก่อนวันอนุบาลของที่ Ruamrudee International School จะเริ่มตั้งแต่เด็กมีอายุตั้งแต่ 2 ขวบเป็นต้นไป โดยจะใช้หลักสูตรการเรียนแบบ Reggio Emilia ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาสมกับสิ่งที่เด็กๆ ให้ความสนใจเพื่อสร้างการเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ แบ่งนักเรียนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้เหมาะสมกับความเป็นตัวตนของเด็กๆ

 Elementary School 

ระดับชั้นประถมศึกษา จะต่อเนื่องจากระดับชั้นก่อนวัยเรียน โดยจะเป็นช่วงชั้น PreKindergarten 2 จนถึง grade 5 ใช้หลักสูตรมาตรฐานการศึกษาของอเมริกา (American Education Reaches Out : AERO) ที่คุณครูประจำชั้นเรียนนำเอาวิธีการสอนมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ที่สมดุล ระหว่างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

นักเรียนทุกคน ที่ Ruamrudee International School สามารถใช้ iPad เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน เพื่อเป็นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล ขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ออกไปมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเรียนในวิชาเสริม เพื่อเพิ่มพูลทักษะความสามารถในแขนงอื่นๆ นอกเหนือไปจากวิชาการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ, ดนตรี และพลศึกษา โดยไม่ละเลยที่จะสอดแทรกวิชาภาษาไทยเข้าไปผสมในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าชาติใดก็ตาม ได้รู้จักกับวัฒนธรรมของไทย
Cropped 2020 1 14 12 7 51
Cropped 2020 1 14 12 8 10
Cropped 2020 1 14 12 8 26
 Middle School 

ช่วงชั้นมัธยมศึกษา ที่เน้นพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้หลักสูตรที่เลือกใช้อย่าง หลักสูตร IB และ AP Program นั้น มีจุดเด่นที่การให้ความสำคัญกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการเรียนรู้ที่ใช้การทำโครงงานเข้ามาช่วยในการทำความเข้าใจสำหรับหัวข้อต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม
"เปิดประสบการณ์การสำรวจและทดลอง"

ภาษา, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คือหัวใจหลักของหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้มาตรฐาน American Education Reaches Out (AERO) สำหรับด้านภาษา มีการใช้องค์ประกอบของรูปแบบที่เป็นแนวทางให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในส่วยของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนใช้หลักสูตรที่กว้างขวางเพื่อกำหนดโอกาสการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเนื่องจากครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็น รวมถึงช่วยเชื่อมโยงให้นักเรียนสามารถเข้าใจโลกภายนอกได้อย่างมีมิติอีกด้วย
Cropped 2020 1 14 12 8 45
 High School 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรามุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสถาบันที่ตนเองต้องการได้ และยังมุ่งเน้นให้เด็กๆ มีความสมดุลและมีเมตตาก่อเกิดขึ้นมาในจิตใจ โดยบทเรียนของเราเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ช่วยให้พวกเขาได้กลายเป็นผู้เรียนอิสระ พร้อมทั้งมีคณะครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนต่อ พร้อมทั้งให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับสูง 

ที่ Ruamrudee International School  เปิดสอนหลักสูตร Advanced Placement (AP) และหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นเวลาหลายทศวรรษ เราเป็นหนึ่งในโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการนักเรียนทั้งสองหลักสูตรระดับโลกเหล่านี้ นักเรียน RIS ยังคงบรรลุผล IB และ AP ที่ดีที่สุดไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่นักเรียนของเราทำได้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะเสริมนอกห้องเรียนต่างๆ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ของเราเลือกที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการแข่งขันกีฬา การแสดง และทัศนศิลป์ รวมทั้งการแข่งขันทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ และชมรมที่หลากหลาย ไปจนถึงการบริการชุมชน  ที่ RIS มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณลักษณะและความสำเร็จที่นักเรียนแต่ละคนต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแรงบันดาลใจของตัวนักเรียนเอง
Cropped 2020 1 14 11 42 21
Cropped 2020 1 14 11 42 40
 สิ่งอำนวยความสะดวกใน Ruamrudee International School 
 
นอกจากบรรยากาศและการตกแต่งสถานที่ที่สวยงาม ภายในพื้นที่ของ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ย่านมีนบุรี เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธ์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปะ
Fitness Center
Yoga Room
Performing Arts Center
Canteen
Ceramics Studio
Football Fields
Tennis Courts
Culinary Arts Center
Thomas Cafe'
Recording Studio
Pools
Libraries
School Clinic
MS MakerSpace
Robotics Lab
นอกจากนี้ที่นี่ยังมี หอพัก โรงเรียนประจำ Boarding School สำหรับนักเรียนประจำของเรา ที่ทั้งสะดวกสบาย ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว

ค่าเทอม Ruamrudee International School

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : RIS Tuition Fee

Gallery