The British International School of Krabi
International School

The British International School of Krabi
โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่

57 Moo 6, Ao Nang, Mueang, Krabi, 81000

  • 075-644-097

About us

The British International School of Krabi โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำหรับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสาขาของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ที่เน้นการสอนด้วยหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ โดยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ทั้งด้านภาษา และกิจกรรม สำหรับการเปิดรับสมัครนั้นเริ่มรับสมัครตั้งแต่เด็กวัยเตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีการราคาค่าเทอมอยู่ที่ 100,0001 – 300,000 บาท ต่อคน/ต่อปี

The British International School of Krabi โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ เป็นโรงเรียนในระบบเอกชนที่มีความทันสมัย จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรนานาชาติอังกฤษและหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งมีการก่อตั้งและบริหารงานโดยทีมผู้บริหารชาวอังกฤษ รับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 18 ปี ห้องเรียนทุกระดับชั้นมีนักเรียนไม่มากนักซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ทางโรงเรียนให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษา โดยได้เปิดโอกาสทางด้านการศึกษาในพื้นที่ให้มีโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในจังหวัดกระบี่ ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติทั้งระดับ IGCSE และ A Level ภายใต้ทีมงานครูผู้สอนที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งคุณครูที่มีคุณวุฒิจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษโดยตรง

 

อีกทั้งทางโรงเรียนยังเป็นผู้นำด้านการศึกษาสมัยใหม่สู่การเป็นโรงเรียนสีเขียวในประเทศไทย วิสัยทัศน์แรกของโรงเรียน คือ ต้องการเป็นโรงเรียนที่สามารถอยู่ได้ด้วยต้นเองแบบพอเพียง มีการดำเนินรอยตามไปกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ มีภารกิจและจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติสีเขียวที่ทันสมัยและสามารถพึ่งพาตนเองแบบพอเพียงให้ได้ภายใน 5 ปี จนถึงวันนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 ปีที่ทางโรงเรียนเกือบจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์แรกที่ได้ตั้งไว้ และกำลังก้าวไปสู่อีกขั้นโดยการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหัวใจของโรงเรียน จึงถือได้ว่าโรงเรียนได้กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนและต้องการที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และผลิตพลังงานบริสุทธิ์ไปยังพื้นที่โดยรอบข้างโรงเรียนได้แล้วด้วย

 

The British International School of Krabi โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ ได้การรับรองให้เป็นศูนย์สอบ Cambridge International Examinations school ประเทศไทยและเป็นโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์หลังจากเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเพียง 4 เดือนเท่านั้น หลักสูตรเคมบริดจ์เป็นหลักสูตรระหว่างประเทศที่ได้ความไว้วางใจจากโรงเรียนทั่วโลกที่ให้ความหลากหลายของวิชาเรียน มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆได้ ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนโปรแกรมเรียนเคมบริดจ์ได้ทุกระดับ ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในสังคม นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้เด็กๆได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนให้แข็งแกร่ง ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กที่สามารถเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

 

Cropped 2020 3 20 18 51 50

The British International School of Krabi โรงเรียนนานาชาติอังกฤษกระบี่ มีพื้นที่กว้างขวาง เปิดให้บริการเป็นอาคารชั้นเดียวที่เรียบง่ายและทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนและเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น ห้องออกกำลังกายที่มีกำแพงปีนเขา สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ห้องสมุด ห้องส่วนกลาง โรงอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแต่การให้ความรู้แก่เด็กเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการอบรมและหล่อหลอมจิตใจของเด็กนำไปสู่การจุดประกายความคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดำเนินชีวิตที่ดีต่อตนเอง คนในครอบครัว สังคมรอบข้างและยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

 

โรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่บนพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวและภูเขา ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีจากอ่าวนางและ 20 นาทีจากตัวเมืองกระบี่เท่านั้น ซึ่งทางโรงเรียนก็มีรถตู้ไว้บริการสำหรับรับส่งนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

Gallery