Thai-Singapore International School
International School

Thai-Singapore International School
โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์

1000 Moo 5, Sirnakarin Road, Samrong Nua Muang, Samut Prakan, 10310

About us

Thai-Singapore International School โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ ตั้งอยู่ในอำเมืองสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ผสมผสานกับหลักสูตรเคมบริดจ์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ รวมทั้งภาษาทั้ง ไทย จีน และอังกฤษ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของนักเรียน สำหรับการเปิดรับสมัครนักเรียนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วัยเตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และค่าเทอมต่อคน/ต่อปี อยู่ที่ 300,001 – 800,000 บาท

Thai-Singapore International School โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ ตั้งอยู่ในอำเมืองสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ผสมผสานกับหลักสูตรเคมบริดจ์ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ รวมทั้งภาษาทั้ง ไทย จีน และอังกฤษ ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของนักเรียน

สำหรับการเปิดรับสมัครนักเรียนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วัยเตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และค่าเทอมต่อคน/ต่อปี อยู่ที่ 300,001 – 800,000 บาท 
Cropped 2020 3 20 18 35 40

Gallery