Sanjivani International School

Plot No.-71,72, Sector- 18, Kharghar, Near Vastu Vihar, MUMBAI CITY, Maharashtra, 410210