International School

RC International School
โรงเรียนอาร์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล

25/3-4 Ruamrudee Soi 1, Ploenchit Road, Bangkok, 10330