International School

Meritton British International School
โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช

168 Moo.7, Tambon Nongkwai, Hangdong, Chiang Mai, 50230

About us

Meritton British International School โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช, โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้หลักสูตรแห่งชาติประเทศอังกฤษตาม, tuition fees

Meritton British International School โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแห่งชาติของประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนตามการเรียนการสอนร่วมกับหลักค่านิยม การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความสำเร็จทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกทั่วทั้งโรงเรียนเพื่อเพิ่มเวลาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและการให้ความสามารถทางสังคม การพัฒนาทักษะทางสังคมและความสัมพันธ์ตลอดชีวิตของนักเรียน ซึ่งหลักสูตรเหล่านั้นจะทำให้นักเรียนมีทักษะความสัมพันธ์ด้านสติปัญญาและทัศนคติที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิตได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเน้นไปที่การเรียนแบบสัมมาสติ นั่นก็คือ การฝึกสติอย่างมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์มากแก่นักเรียน เนื่องจากเป็นการฝึกความสามารถในการปรับเปลี่ยนทางอารมณ์และส่งเสริมความสมดุลทางอารมณ์ได้ด้วย

หลังจากที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยอ้างอิงหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรเคมบริดจ์และหลักสูตร VbE หรือ Values Based-Education ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักร และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทางโรงเรียนได้นำหลักสูตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณค่า 12 ประการตามเป้าหมาย ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยให้ตระหนักถึงศักยภาพทางวิชาการของพวกเขาและได้รับพื้นฐานการเรียนรู้ที่มั่นคงเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ในอนาคต ปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดสอนทั้งหมด 6 ระดับชั้นเรียน ได้แก่ ระดับ Pre-Nursery, Nursery, Reception, Year 1, Year 2 และ Year 3 ตามโครงสร้างระดับชั้นของหลักสูตร โดยในอนาคตข้างหน้าทางโรงเรียนมุ่งหวังการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง

Meritton British International School โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ เริ่มสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลผ่านโปรแกรม Early Years ในส่วนประถมศึกษาขึ้นไปทางโรงเรียนก็ได้วางแผนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน จากความมุ่งมั่นของทางโรงเรียนที่จะเปลี่ยนนักเรียนให้กลายเป็นผู้เรียนรุ่นเยาว์ที่เป็นอิสระ มีความมั่นใจและมีความรู้สูง พร้อมด้วยทักษะทั้งหมดที่จำเป็นในการก้าวหน้าในอนาคตผ่านการศึกษาอย่างมั่นใจได้

หลักสูตรและแนวทางของโรงเรียน นั่นก็คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอาใจใส่และกระตุ้นนักเรียน ซึ่งเด็กทุกคนมีโอกาสเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในทุกด้านของการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เอื้อด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีบรรยากาศที่เป็นเชิงบวก

Meritton British International School โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช ได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลายสำหรับเด็กทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นบัลเล่ต์ การวาดภาพผ้าใบ สตรีทแดนซ์ เทควันโด และ ยิมนาสติก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เช่น โปรแกรม ESL (สำหรับนักเรียนที่ต้องการภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ) และ โปรแกรม ภาษาจีน เป็นต้น ส่วนด้านสวัสดิการ ด้านการอภิบาลของนักเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะมอบความปลอดภัย มีความสุข สุขภาพดีและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักเรียน อาทิเช่น ทางโรงเรียนจะเตรียมของว่างตอนเช้า อาหารกลางวันและของว่างตอนบ่ายพร้อมกับนมและผลไม้ตามฤดูกาล บริการอาหารพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีอาการแพ้ เป็นต้น

Meritton British International School โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติ พื้นที่ปลอดโปร่ง โล่ง สบาย หากผู้ปกครองท่านไหนที่สนในรีบสมัครกันได้เลยนะคะ