International School

Khon Kaen International School
โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น

390 Moo 2, Banped, Mueang, Khon Kaen, 40000

About us

Find information on Khon Kaen International School, program, fees and school important facts.

Khon Kaen International School

โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น

โรงเรียนนานาชาติขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับนักเรียน.

Khon Kaen International School โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น
เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น เปิดดำเนินการภายใต้โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย โดยมี ดร. ภักดี มั่งมีวัฒนา เป็นผู้บริหาร ดังที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า “เด็กขอนแก่นครึ่งเมืองจะพูดภาษาอังกฤษได้”

ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพระดับนานาชาติ เปิดสอนทั้งหลักสูตรไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนภายใต้การเรียนรู้แบบอเมริกา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะคล้ายคลึงกับโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากใช้กรอบหลักสูตรและมาตรฐานเนื้อหาของแผนกการศึกษาจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับอนุญาตและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีบุคลากรและคณาจารย์ทั้งคนไทยและต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถในการสอน โดยจะทำการว่าจ้างคณาจารย์ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น คุณครูทุกท่านจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนั้นผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นไปอย่างดีและมีมาตรฐานจากครูผู้มีความรู้อย่างถ่องแท้แน่นอน.

ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบถึง 13 ปี ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงเกรด 6 ซึ่งตั้งแต่ระดับชั้นเกรด 6 ขึ้นไปจะใช้ระบบ E-learning เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการค้นคว้าหาความรู้ตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่โรงเรียนจัดให้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การคิด วิเคาระห์ แก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมผสมผสานไปกับการรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมไทยด้วย เนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติแบบผสมผสานด้านวัฒนธรรม.

สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมของโรงเรียนก็มีส่วนที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง ช่วยให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและคณาจารย์ได้เข้าใจถึงความเชื่อ คุณค่าและการเคารพในวัฒนธรรมของผู้อื่นอีกด้วย

Khon Kaen International School โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น ได้รับการขนานนามว่า “KKIS” เน้นที่การสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง โดยการผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จในความสามารถเฉพาะของตนที่มีความแตกต่างกันไป คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับความเข้าใจในระดับโลกได้ เมื่อนักเรียนมีความก้าวหน้าขึ้น นักเรียนจะได้รับโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้และเลือกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทยและทั่วโลก.
 

Khon Kaen International School โรงเรียนนานาชาติขอนแก่นได้จัดห้องเรียนให้มีขนาดเล็ก เพื่อการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง จัดสรรห้องที่มีการเรียนเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม จัดสรรพื้นที่การทำกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการไว้อย่างกว้างขวางเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศตามความเหมาะสม อีกทั้งจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ อันน่าสนุก ตื่นเต้นและน่าสนใจตามวัยของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ปลอดโปร่ง สะอาดและปลอดภัย มั่นใจได้

Khon Kaen International School โรงเรียนนานาชาติขอนแก่น ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ใกล้ๆกับโรงพยาบาลขอนแก่นราม เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมพร้อมลูกหลานของท่านให้เข้าสู่ยุคแห่งประชาคมอาเซียน ดั่งคำกล่าวที่ว่า “การเติบโตที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและเป็นพลเมืองที่ฉลาดในที่สุด” แล้วเจอกันนะคะ. 

นัดหมายเข้าชมโรงเรียน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการเข้าชมโรงเรียน สมาชิกทีมงานฝ่ายธุรการของเราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองของคุณ.