International School

Ivy Bound International School
โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์

49/1 Sukhumvit Soi 39, Sukhumvit Road, Khlong Toei Nua, Wattana, Bangkok, 10110

About us

Ivy Bound International school is located in Sukhumvit Soi 39, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok. Get up-to-date information on tuition fees, school facts, children to teacher ratio.

Ivy Bound International School

โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์

โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์ โรงเรียนของเด็กยุคใหม่ มุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดของเด็กแต่ละคนออกมาโดยพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมควบคู่กันไป ทำให้เด็กมีความสุขและประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิต

Ivy Bound International School โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์ เป็นโรงเรียนนานาชาติของเด็กยุคใหม่อย่างแท้จริง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือนถึง 7 ปี ระดับเตรียมอนุบาลถึงเกรดหนึ่ง (ประถมศึกษาปีที่1) ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะดึงเอาศักยภาพหรือพรสวรรค์ส่วนที่ดีที่สุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กแต่ละคนออกมา โดยมีการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและอารมณ์ควบคู่กันไป เพื่อปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เด็กไปตลอดชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดในภารกิจของโรงเรียนก็คือ มุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ก็จะมีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี ความมีสติสัมปัชชัญญะและการเคารพผู้อื่น ทางโรงเรียนเชื่อเสมอว่าการวางรากฐานสำหรับเด็กที่ดีนั้นจะส่งผลให้เด็กกลายเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเอง มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยความรักความเอาใจใส่ที่ฟูมฟักเด็กๆนั้นจะโอบกอดพวกเขาเป็นดั่งผู้สนับสนุนให้เขาโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณธรรมและคุณภาพ

 

คุณจิรอร อัสรัตน์ เจ้าของโรงเรียนนานาชาติไอวี่บราวน์ ได้ทำการคิดค้นการสอนแบบ “Inno-education” คือ การนำผลงานวิจัยมาใช้คู่กับการฝึกฝนในห้องเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด มีการเตรียมพร้อมเด็กให้พร้อมต่อการปรับตัวในสภาพแวดล้อม สถานการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างกันออกไป นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้ความรู้แล้วยังมีการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งบุคลากร คณะคุณครูและพี่เลี้ยงก็มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมการเรียนการสอนในระดับเด็กเล็กมา ไม่ว่าจะเป็นคุณครูชาวต่างชาติหรือคุณครูคนไทยก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนได้ไม่ยากนัก

 

อนึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความคิดของเด็กต่อการไปโรงเรียนในยามเช้า จึงอยากเปลี่ยนแปลงความรู้สึกการมาโรงเรียนของเด็กเหล่านั้น ด้วยการสร้างโรงเรียนที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขาแทน ทางโรงเรียนจึงได้ออกแบบและสร้างสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบ โดยที่ให้เด็กได้เรียนภาษาอังกฤษแต่มีความเป็นไทยอยู่ด้วย

 

Ivy Bound International School โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์ มีจุดเด่น คือ มีชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่งมุ่งเน้นไปที่การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนใจที่หลากหลายขึ้นและความชอบส่วนบุคคลอย่างเปิดกว้าง เพราะการสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติของเด็กตามวัยนั้นเป็นการส่งเสริมความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความมีสติและการสะท้อนตนเองอีกด้วย ทั้งกิจกรรมของวันสำคัญ เทศกาลต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ได้จากกิจกรรมเหล่านี้ได้

 

และนี่ก็คือ Ivy Bound International School โรงเรียนนานาชาติไอวี่บาวนด์ ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงของเมืองกรุงเทพฯ แต่มีบรรยากาศการเรียนและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น กว้างขวาง สะดวกสบายต่อการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนนานาชาติทางเลือกใหม่มาแรงที่ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจพาลูกรักมาสมัครเรียนได้อย่างไม่มีข้อกังขา