International School Bangkok (ISB)
International School

International School Bangkok (ISB)
โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ

39/7 Soi Nichada Thani, Samakee Road, Pakkret, Nonthaburi, 11120

About us

International School Bangkok (ISB) โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยและระดับเอเชีย ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ปัจจุบันตั้งอยู่ในย่าน แจ้งวัฒนะ สามารถรองรับนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุตั้งแต่ 3 - 18 ปี ค่าเทอม อยู่ที่ 552,000-1,003,000 บาทต่อปี

International School Bangkok (ISB) โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยและระดับเอเชีย ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ก่อตั้งครั้งแรกในปี 1951 โดยใช้บริเวณชั้นล่างของ สถานทูตอเมริกา เพื่อสอนบุตรหลานของบรรดานักการฑูต ในระยะเริ่มแรกมีนักเรียนอยู่เพียง 50 คนเท่านั้น

ต่อมามีนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งในระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษา International School Bangkok (ISB) จึงได้ทำการขยับขยายย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ ถนนสุขุมวิท, บางซื่อ มาจนถึงที่ตั้งปัจจุบันย่านแจ้งวัฒนะ ด้วยความกว้างขวางที่มากขึ้นของสถานที่ทำให้ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB) สามารถรองรับนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
International School Bangkok (ISB) เราเป็นชุมชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ จัดเตรียมความรู้และทักษะ ให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเจริญเติบโตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางโรงเรียนได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านทฤษฎี ปฏิบัติ การทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน และยังคงพัฒนาการการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าของระบบการศึกษาประเทศไทย 
Cropped 2020 1 12 13 48 23

หลักสูตรที่ International School Bangkok (ISB)

 Early Childhood 
ก่อนวัยเรียน และ อนุบาล

เด็กเล็กสามารถเรียนรู้ที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การเลี้ยงดูที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจ การเล่นทั้งในและนอกห้องเรียน จะช่วยให้เด็กมีอิสระในเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ความร่วมมือกับครอบครัวก็สำคัญเช่นกัน เนื่องจาก ISB รู้ว่าเด็กๆ จะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยการส่งเสริมสนับสนุนของทางครอบครัวและครูที่โรงเรียน

ISB เลือก Reggio Emilia เป็นหลักสูตรที่เข้ามารองรับการเรียนการสอนของวัยนี้ ทำให้เด็กๆ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการแห่งเรียนรู้สามารถสิ่งที่ตนเองนึกคิดออกมาได้ ประกอบกันกับการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และความรู้ที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
Cropped 2020 1 12 15 40 5
Cropped 2020 1 12 15 40 18
Cropped 2020 1 12 15 40 38

 Elementary School 
ชั้นเรียนประถมศึกษา

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก หลักสูตรที่เน้นความเอาใจใส่แบบรายบุคคล ทำให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพได้โดยตรงและมีความสุขกับการเรียน 

นอกจากคุณครูที่คอยดูแลนักเรียนในชั้นเรียนประถม ที่ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ยังมีผู้ช่วยสอนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเรา ที่นี่เราใส่ใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เราพยายามที่จะผลักดันให้นักเรียนของเราไปได้ไกลที่สุดทางด้านต่างๆ มั่นใจได้เลยว่า เด็กแต่ละคนจะได้รับการเรียนรู้ที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

 Middle School 
ชั้นเรียนระดับมัธยมต้น

International School Bangkok เราเชื่อว่าผู้เรียนในวัยนี้ มีความต้องการที่หลากหลาย และยังแสวงหาความท้าทาย พร้อมๆ ไปกับโอกาสที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการคิดเช่นนี้ ร่วมกับความเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียน คณะครูจะเป็นผู้นำทางให้เหล่านักเรียนได้เติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องไปกับมาตรฐานการเรียนรู้ของทั่วโลก ที่ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เรามอบหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลกและตรงกับความต้องการของนักเรียน

ISB เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของตนเอง เราได้ให้การเรียนรู้และการสนับสนุนแก่พวกเขา นอกวิชาการทั่วๆ ไป ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และพลศึกษา นักเรียนที่ ISB ยังมีทางเลือกในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งดนตรี, ศิลปะการแสดง, ทัศนศิลป์, เทคโนโลยี, การออกแบบและวิศวกรรมการทำภาพยนตร์และอื่นๆ ที่ส่งเสริมความถนัดครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

Cropped 2020 1 12 15 41 3

 High School 
ชั้นเรียนระดับมัธยมปลาย

International School Bangkok จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัว มีคุณค่าเป็นตัวขับเคลื่อนในสังคม ISB ให้ความสำคัญกับความเข้มงวดทางวิชาการและการพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความที่นักเรียนของเรามีความหลากหลาย เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ รวมถึงการยอมรับในความหลากหลายทั้งในโรงเรียนเองและในสังคมโลก ส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงต่อมุมมองทางความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว

Cropped 2020 1 12 14 44 17
Cropped 2020 1 12 14 44 33
ความปลอดภัยที่ INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK (ISB)

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ มีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาได้มาตรฐานด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 54 คน คอยเดินตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในและรอบๆ โรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกๆ วัน บริเวณสะว่ายน้ำของโรงเรียน มี lifeguards ดูแลความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี ทีมพยาบาลและผู้ประสานงานด้านการแพทย์ คอยติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน  

ทางด้านครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน ได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้ง CPR และ AED ทางโรงเรียนร่วมมือกับ International SOS ในการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ทั้งในและนอก International School Bangkok (ISB)

ค่าเทอม ISB International School Bangkok

ดูรายละเอียนเพิ่มเติมได้ที่ : ISB Tuition Fee

Gallery