Hampton International School, City Campus
Pre-school/Kindergarten, International School

Hampton International School, City Campus
โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส

21 Sathorn Soi 1 Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok, 10120

About us

Hampton International School, City Campus โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส โรงเรียนนานาชาติใจกลางเมือง สาทร หลักสูตรอังกฤษผสมผสานวิธีการสอนแบบเรจจิโอ เอมิเลีย เพื่อให้เด็กช่วงปฐมวัยพร้อมในการเผชิญโลกกว้าง รับนักเรียนตั้งแต่วัยตั้งแต่ 18 เดือนจนถึง 6 ขวบ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Early Year และ Key Stage 1 ค่าเทอม อยู่ที่ 400,000 - 800,000 บาทต่อปี

Hampton International School โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน

ดำเนินการโดยธุรกิจครอบครัว ซึ่งมีอยู่ 2 แคมปัส ทั้งที่ แจ้งวัฒนะ และ สาทร เปิดการเรียนการสอนเป็น โรงเรียนนานาชาติ ใช้หลักสูตรอังกฤษที่ได้แรงบันดาลใจจากวิธีการสอนแบบเรจจิโอ เอมิเลีย ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการเตรียมพร้อมในการเผชิญโลกให้กับเด็กช่วงปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถของเด็กเอง

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน สอนเด็กจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คนด้วยกัน (วัยตั้งแต่ 18 เดือนจนถึง 6 ขวบ) จาก 25 ประเทศ รวมแล้ว 80% ของจำนวนนักเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เด็กไทยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กชาติอื่นๆ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นเขียวขจีที่มีพื้นที่กว้างสำหรับเด็กโดยเฉลี่ยมากกว่า โรงเรียนนานาชาติ ทั่วไปถึง 30-50%

จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ Hampton International School จึงเป็น โรงเรียนนานาชาติ เพียงแห่งเดียวในแจ้งวัฒนะและสาทร ที่ได้รับรางวัล ‘โรงเรียนอนุบาลดีเด่น’ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเหตุที่เราเห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นเนิร์สเซอรี่หรือชั้น Year 1 เราจึงมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความจำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพละศึกษา ภาษาไทยและดนตรีอีกด้วย

“ที่ โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน เราเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีที่สุดเวลาที่พวกเขามีความสุข และเรายังเชื่ออีกด้วยว่าการเรียนรู้และผลพวงจากการเรียนรู้มีความสำคัญสำหรับการประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีวิธีการเรียนรู้มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้น นั่นก็คือเพื่อให้พวกเขาเป็นคนใฝ่รู้ไปจนชั่วชีวิต”
ด้วยเหตุที่เราเห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบองค์รวม สำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นเนิร์สเซอรี่หรือชั้น Year 1 เราจึงมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมตามความจำเป็น เพื่อให้การเรียนรู้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาสอนเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพละศึกษา ภาษาไทยและดนตรีอีกด้วย
เรารอคอยให้คุณมาเยือน โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์การใฝ่เรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก และเพื่อจะได้สัมผัสสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กด้วยตัวของคุณเอง
Cropped 2019 9 17 16 38 36
Cropped 2019 9 17 16 38 58
Cropped 2019 9 17 16 39 26
Cropped 2019 9 17 16 39 53

ปรัชญาการสอนของ Hampton International School

ปรัชญาการสอนของโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน คือการให้เสรีภาพแก่เด็กในการสำรวจค้นหาโลกของพวกเขาผ่านการเล่นและการคิดสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าปรัชญานี้จะเป็นจริงได้ก็ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้น ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยที่ครูของเราให้ความสำคัญแก่เด็กทุกคน และพร้อมที่จะสนับสนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยที่หลักสูตรได้รับการออกแบบมาในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว ที่หลากหลายและนำโดยคุณครู ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้และการเข้าสังคม ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาความสามารถของสมองทางด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กกับมัดใหญ่ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ของเด็กในชั้นสูงขึ้นๆให้กับเด็กๆ

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันเปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ความทะนุถนอม และความปลอดภัยแก่เด็กมาตั้งแต่ปี 2009

6 ข้อดีในการเรียนที่ Hampton International School

เราเชื่อว่าลูกๆ ของคุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้ที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน และนี่คือข้อดี 6 อย่างที่พวกเขาจะมีและจะเป็นในอนาคต

  1. บรรยากาศแบบนานาชาติที่ช่วยหล่อหลอมและพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองของโลก เพื่อให้ลูกๆของคุณเติบโตขึ้นเป็นนักสื่อสารที่มีความมั่นใจในทางบวก เพื่อนร่วมงานผู้มองโลกในแง่ดีและเพื่อนร่วมทีมที่อดทน ผ่านประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ไม่เหมือนใครของเราทั้งในและนอกห้องเรียน
  2. สร้าง Growth Mindset ด้วยการกระตุ้นให้ลูกๆของคุณกล้าคิด กล้าถาม และร่วมสนุกกับเพื่อนๆผ่านการสำรวจและการเล่น พวกเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเอง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ขณะเดียวกันก็มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้ในเชิงลึก ถึงพร้อมด้วยทัศนคติที่ดีในเรื่องการเรียนรู้
  3. จำนวนครูหลายคนต่อเด็กหนึ่งคน เราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกคุณมากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรเราจึงใช้ครูหลายคนต่อเด็ก 1 คน อย่างน้อยที่สุดคือเด็ก 1 คนต่อครู 5 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
  4. เรียนรู้นอกห้องเรียน เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสำคัญพอๆกับคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนซึ่งใหญ่มากให้เป็นส่วนต่อขยายของห้องเรียน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหลายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
  5. การเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของลูกคุณให้มีความรู้รอบด้าน เรามีกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายและน่าสนุก ซึ่งสอนโดยมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ให้เด็กๆ ได้เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเอง
  6. ด้วยตารางเวลาที่น่าสนใจ ทำให้เวลาแต่ละวันในโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันครบครันทั้งความแปลกใหม่และน่าตื่นเต้น นอกจากวิชาในหลักสูตรที่เราสอนให้กับชั้น Early Year และ Key Stage 1 แล้ว เด็กๆยังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการทำสวน ภาษาและวัฒนธรรมไทย การทำอาหาร การเล่นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เทนนิส ฟุตบอล ว่ายน้ำ/เล่นน้ำ ศิลปะแบบเรจจิโอ ดนตรี การแสดงและห้องสมุด
Cropped 2019 9 17 16 42 20

หนึ่งวันอันแสนสุขใน Hampton International School

เราจะเริ่มต้นวันใหม่แต่ละวันภายในสวนของโรงเรียน (8.00 น. - 8.30 น.) เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้ปรับตัวให้รับกับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไปตลอดทั้งวัน พร้อมกับเพื่อนๆ และคุณครู และเป็นเวลาที่เด็กๆจะได้บอกลาผู้ปกครอง เพื่อเข้าสู่โลกแห่งความรู้ที่จะทำให้พวกเขาเรียนอย่างสนุกสนาน

ช่วงเวลาในโรงเรียนจึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่นักเรียนของเราจะได้เข้าร่วมสำรวจชีวิตกลางแจ้ง กิจกรรมและเกมส์การเล่นแบบสมมติ ตลอดจนถึงการร้องเพลงและเต้นรำด้วย

Cropped 2019 9 17 16 43 12

ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน

8.15 น.   กิจกรรมขยับแขนขาในสวน

8.30 น.  กิจกรรมล้อมวง (เช่น ร้องเพลง เล่านิทาน)

9.00 น.  กิจกรรมรับประทานของว่างในสวน

9.30 น.   กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

10.00 น. กิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/พละศึกษา/เล่นน้ำ

11.00 น.  กิจกรรมภาษาและการรู้ภาษา/การรู้จักตัวเลข

11.30 น.  รับประทานมื้อกลางวัน

Cropped 2019 9 17 16 44 40

12.00 น. เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบครึ่งวัน

12.30 น. กิจกรรมล้อมวง/เล่านิทาน/ร้องเพลง/เล่านิทาน

13.00 น. กิจกรรมทำอาหาร/สนุกกับวิทยาศาสตร์/ทำสวน

13.30 น. กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

14.00 น. เวลากลับบ้านของนักเรียนแบบเต็มวัน

14.15 น.  กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียน

15.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนได้เวลา
           กลับบ้าน

โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัส ที่สาทร

เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันจะได้เปิดแคมปัสแห่งที่สองขึ้นที่สาทร ซึ่งจะเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ พวกเขาจะได้เรียนรู้และเติบใหญ่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบโรงเรียนเล็กๆ ที่เป็นเสมือนครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวสำหรับนักเรียน

นับจากปี 2560 เป็นต้นมา ครอบครัวแฮมป์ตันอันเบ่งบานก็ได้กระตุ้นและส่งเสริมการเติบโตและความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นเพราะพวกเขานี่เองที่ประกอบสร้างเป็นบรรยากาศแบบนานาชาติที่มีความหลากหลายให้เป็นจริงที่สุด

แม้จะอยู่ใจกลางเมือง แต่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตันก็ตั้งอยู่ในซอยที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเขียวขจี และเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการหล่อหลอมเด็กวัย 18 เดือนถึง 6 ปี ให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพ

ทีมครูของเราเป็นนักการศึกษาที่มีความทุ่มเทและมีแพสชั่นในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่เด็กๆ ครูของเราทุกคนล้วนมีพื้นฐานด้านการสอนและมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในแต่ละชั้นเรียนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กแต่ละคนที่เข้ามาในโรงเรียนของเรา

นักเรียนของเราทุกคนจะต้องผ่านเส้นทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจธีมของชั้นเรียนอันสุดแสนจะสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ผจญภัยไปกับจินตนาการอันบรรเจิด และเอาชนะความท้าทายที่อาจผ่านเข้ามา

วันทุกวันในโรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ซิตี้แคมปัสแห่งนี้ ล้วนเป็นประสบการณ์ใหม่และน่าตื่นเต้น เราจึงขอเชิญผู้ปกครองและเด็กๆ เข้ามาแวะชมบรรยากาศการเรียนการสอนด้วยตาของคุณเอง

Cropped 2019 9 17 16 50 28

คำนิยม

“ก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่อง แต่หลังจากเรียนที่นี่ ลูกก็เริ่มรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ได้เยอะเลย จนเดี๋ยวนี้ลูกพูดแต่ภาษาอังกฤษ”

“หลังจากเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมป์ตัน ลูกสาวฉันก็มั่นใจมากขึ้น เดี๋ยวนี้ลูกกล้าพูดกับเด็กคนอื่น และรู้จักหาเพื่อนใหม่ๆ”

Gallery