International School

Ekamai International School
โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

57 Ekamai 12 (Soi Charoenjai), Sukhumvit 63, Klongton Nua, Vadhana, Bangkok, 10110

About us

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย โรงเรียนนานาชาติที่มีประวัติยาวนานจากการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กของ “กลุ่ม Seventh Day Adventist” ของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์และได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนนานาชาติเอกมัยในปี ค.ศ. 1992 ถือว่าเป็นโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติของเอกชนแบบไม่แสวงหาผลกำไรและการศึกษาแบบร่วมสมัย

การศึกษาแบบร่วมสมัย

Ekamai International School โรงเรียนนานาชาติเอกมัย หรือมีชื่อย่อว่า “EIS” มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1946 โดยเริ่มจากการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กของ “กลุ่มคริสเตียนวันเสาร์ Seventh Day Adventist” ของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์และได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนนานาชาติเอกมัยในปี ค.ศ. 1992 โดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ซึ่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 28 ปีแล้ว เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหรือ 2 ขวบขึ้นไปจนถึงเกรด 12 กล่าวคือตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอนุปริญญาโดยมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรแบบอเมริกันของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาควบคู่ไปกับกลุ่ม Seventh Day Adventist โรงเรียนที่เป็นพันธมิตร ได้แก่ ISAT: International Schools Association of Thailand และ EARCOS: East Asia Regional Council of Schools in Laguna, Philippines

โรงเรียนได้เล็งเห็นว่าจุดแข็งของโรงเรียนจะเน้นไปที่การปลูกฝังความประพฤติที่ดี การพัฒนาลักษณะนิสัย และ ความห่วงใยของครูที่มีต่อนักเรียน นอกจากนี้ Ekamai International School โรงเรียนนานาชาติเอกมัยยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบทบาทของค่านิยมทางจิตวิญญาณในชีวิตส่วนตัวของนักเรียน

ยังได้มีการเรียนการสอนภาษาที่สามร่วมกับวัฒนธรรมไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียน ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะให้บริการชุมชนไทยเป็นหลัก แต่ก็มีตัวแทนจาก 33 ประเทศที่เป็นนักเรียนและคณะครูที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ ศาสนาที่แตกต่างกันแต่ผู้เรียนและผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี

การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจะมีการนำการเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) มาใช้ เป็นวิธีการศึกษาที่มุ่งเน้นตัวเด็กเป็นหลักสำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างมีอิสระ ในสภาพแวดล้อมที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ ส่งผลให้คุณครูสามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพที่แท้จริง สำหรับระดับชั้นมัธยมปลายนั้น ปัจจุบันมีการเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรวิชาเรียนระดับสูงหรือ Advanced Placement Program (AP) โดยนักเรียนที่จบหลักสูตร AP นี้จะสามารถยกเว้นการเรียนในบางวิชา เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย

Ekamai International School โรงเรียนนานาชาติเอกมัย คณาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีและจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการสอนที่เหมาะสม ซึ่งจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมีอยู่ประมาณ​ 1,300 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรและมีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ 23% ทางโรงเรียนมีการออกแบบตึกเรียนและอาคารให้เหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมทางสังคม นักเรียนจะรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น Sports Days, EIS Fun Fair, เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ หลังเลิกเรียนก็มักจะเห็นนักเรียนฝึกกีฬาหรือแม้แต่แข่งขันกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ

อาคารหลักๆ ของโรงเรียน ประกอบไปด้วย

 • อาคารมรดก ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ

 • ศูนย์ทรัพยากรครูและห้องเรียนพละ

 • แผนกบริการ ศูนย์กราฟิกและภาพถ่ายของโรงเรียน

 • โบสถ์

 • อาคารมัธยมและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องเก็บของ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา สำนักงานให้คำปรึกษาแนะนำ คลินิกโรงเรียน สำนักงาน ห้องประชุม

 • มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ใกล้กับคอร์ทกีฬา เพื่อให้สะดวกในการเตรียมพร้อม

 • อาคารดนตรี

 • อาคารประถมศึกษา ห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องศิลปะและห้องวิทยาศาสตร์ สำนักงานแนะแนว Adventurer Club และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องดีเจ ห้องซ่อมหนังสือและมีเดียเซ็นเตอร์และพื้นที่เปิดโล่งสำหรับเด็กๆ

 • ห้องเด็กเล่นอนุบาลและห้องโถงเปิดสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

 • ที่จอดรถใต้ดินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม

 • สแน็คบาร์และโรงอาหารนำเสนออาหารอร่อย ของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

Ekamai International School โรงเรียนนานาชาติเอกมัยตั้งอยู่บนพื้นที่ 2.37 เอเคอร์ย่านเอกมัยใจกลางกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกและมีพื้นที่กว้างขวางที่ได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนทุกคนให้เติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจะยกระดับ ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

นัดหมายเข้าชมโรงเรียน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการเข้าชมโรงเรียน สมาชิกทีมงานฝ่ายธุรการของเราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองของคุณ Book a School Tour 

Cropped 2020 6 16 17 33 38
Cropped 2020 6 16 17 33 46