International Kindergarten Bangkok - DADI
Pre-school/Kindergarten

International Kindergarten Bangkok - DADI
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้าตี้

369/3 Sathupradit Road (Soi Narathiwas 24), Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok, 10120

About us

DADI International Kindergarten DADI โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้าตี้ ตั้งอยู่ในระแวก ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ เสริมด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและจีน ด้วยกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน น่าสนใจ สร้างนิสัยช่างสำรวจ รวมถึงส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี ค่าเทอมอยู่ที่ 200,000 - 300,000 บาท

DADI International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้าตี้ โรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่าง China DADI International Preschool Group และ Thai-British educational จุดประสงค์เพื่อการนำการศึกษาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเข้ามาสอนให้กับนักเรียนชาวไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า "ภาษา จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ"

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้าตี้ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและจีน ด้วยกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน น่าสนใจ สร้างนิสัยช่างสำรวจ รวมถึงส่งเสริมความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Cropped 2020 1 28 13 22 33
Cropped 2020 1 28 13 21 43
Cropped 2020 1 28 13 21 56
Cropped 2020 1 28 13 22 15
เริ่มแรกที่เด็กๆ เดินผ่านเข้ามาภายในรั้วโรงเรียน  DADI International Kindergarten ยามเช้า จะได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพร่างกาย คุณครูจะคอยต้อนรับนักเรียนทุกคนด้วยการวัดไข้ ส่องไฟฉายดูว่ามีอาการผิดปกติภายในช่องปาก มีตุ่มหรือคอแดงอักเสบหรือไม่ แล้วจึงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

เข้าสู่การเรียนการสอนเที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของที่ DADI International Kindergarten การดูแลที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรียนร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว คุณครูของที่นี้สร้างบรรยากาศและความเป็นกันเองให้เกิดขึ้นในห้องเรียน แน่นอนว่าเด็กๆ ที่นี่ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นหลักในการสื่อสารและการเรียนในทุกวิชา โดยเรียนรู้กับคุณครู เหล่าซือ เจ้าของภาษาโดยตรง

บทเรียนในวิชาภาษาจีน จะเน้นการพูดสื่อสารโต้ตอบกับเหล่าซือชาวจีน เพิ่มเติมความสนุกให้มากขึ้นด้วยการใช้เพลงเข้ามาประกอบการเรียนการสอน รวมถึงแผ่นป้ายคำศัพท์และการเล่นเกมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากการคัดสรรจากบทเรียนเสริมทักษะที่น่าสนใจทั่วทุกมุมโลก แล้วนำมาปรับปรุงให้เข้ากับการเรียนของนักเรียน  DADI International Kindergarten
Cropped 2020 1 28 17 49 35
ทางด้านของกิจกรรม ที่นี่มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่น ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้งโดยมีคุณครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และยังมีกิจกรรมพาไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน ปีการศึกษาละ 5 ครั้ง ในสถานที่ที่แตกต่างกันไป โดยจะเน้นแหล่งการเรีนรู้ที่ให้ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี

สำหรับเทศกาลต่างๆ ทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องไปกับแต่ละเทศกาล ทั้ง Christmas, Halloween, สงกรานต์, ลอยกระทง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ครองได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันถายในโรงเรียนอีกด้วย
Cropped 2020 1 28 13 23 10
Cropped 2020 1 28 13 23 27
Cropped 2020 1 28 13 23 37
และในส่วนของระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน DADI International Kindergarten ได้มีการจัดทำคีย์การ์ดสำหรับให้ผู้ปกครองใช้เวลาที่เข้ามารับ-ส่งนักเรียน เพื่อบันทึกเวลาเข้าออก ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อปลอดภัยของนักเรียนทุกคน

Gallery