International School

Charter International School
โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์

36 Chaloem Phrakiat Ratchakan, Thi 9 Road, Prawet, Bangkok, 10250

About us

โรงเรียนนานาชาติที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เติบใหญ่เป็น พลเมืองโลก ที่เปิดกว้าง ชื่นชมและเคารพในมุมมองที่แตกต่าง

Charter International School โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงวัยสำเร็จการศึกษา โดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นนักคิด เป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จด้านวิชาการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญ คือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่จะผลิตนักเรียนให้มีความเป็นสากล ไม่ใช่แค่การพัฒนานักเรียนเพื่อให้ทำงานในเมืองไทยได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนจะต้องมีศักยภาพสูง มีความสามารถที่จะไปไหนหรือทำงานที่ไหนในโลกก็ได้ นายเมธา เธียรประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจของโรงเรียนกล่าวว่า ทางโรงเรียนเปิดให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ปี 2547 แถวเสรีเซ็นเตอร์แต่เนื่องด้วยพื้นที่ของโรงเรียนจำกัด จึงได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ใหม่ได้ประมาณ 1 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เนอสเซอรี่จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเด็กนักเรียนในขณะนี้มีประมาณ 100 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่ง ที่เหลือก็เป็นเด็กต่างชาติและคนไทย

โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศอังกฤษแล้วมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับลักษณะของโรงเรียนนานาชาติ มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษแห่งชาติเพื่อประเมินความก้าวหน้าในภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาศึกษา มีหลักสูตรเสริมการสนับสนุนภาษาอังกฤษ (ELS) คือ หลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในบทเรียนสำคัญสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการเรียน โดยขณะนี้ทางโรงเรียนเองก็กำลังยื่นขอใบรับรองวิทยฐานะในระดับนานาชาติ มาตรฐาน CIS ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันมีประมาณ 20 โรงเรียนในเอเชียที่ได้รับ CIS และทางโรงเรียนก็มั่นใจว่าจะได้รับการรับรองอย่างแน่นอน

Charter International School โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ มีจุดเด่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเรื่องหลักสูตรโดยใช้ระบบการเรียนการสอนของอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ส่วนที่สอง คือ การเน้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรง โดยจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างสมบูรณ์แบบทั้งสนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ขณะที่ครูผู้สอนก็มีนโยบายชัดเจนที่จะรับครูชาวต่างชาติที่สามารถพูดอังกฤษได้เป็นหลัก เพราะจะได้เข้าใจในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนและจะต้องจบด้านการศึกษาโดยตรง รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ำกว่า 3 ปี อีกส่วนหนึ่งที่เน้นก็คือ การให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมไทยและภาษาไทย เพราะฉะนั้นผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าเด็กที่นี่จะไม่เป็นฝรั่งจ๋า แต่จะรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเปิดสอนกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลายสำหรับนักเรียน กิจกรรมประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างกีฬา ศิลปะและงานฝีมือ คอมพิวเตอร์และภาษา เปิดโอกาสให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหรือสำรวจความสนใจใหม่ๆ เป็นต้น

 

Charter International School โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ บนพื้นที่ 25 ไร่ด้วยเงินลงทุนถึงเกือบ 400 ล้านบาทในย่านถนนเฉลิมพระเกียรติสวนหลวง ร.9 มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น

 • ห้องเรียนกว้างขวางทุกห้อง มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และกระดานไวท์บอร์ด

 • สนามบาสเกตบอลในร่ม 2 สนาม ห้องยิมนาสติก สนามฟุตบอลและสนามกีฬาหญ้าเทียม

 • สระว่ายน้ำขนาดกลาง

 • โรงภาพยนตร์ขนาด 500 ที่นั่ง

 • ห้องสมุดหลักและห้องสมุดรองที่มีหนังสือมากกว่า 8,000 เล่ม

 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน 2 ห้อง

 • ห้องศิลปะและการออกแบบ / ห้องพิมพ์ / เตาเผา 2 ห้อง

 • ห้องซ้อมดนตรี 8 ห้องและสตูดิโอเต้นรำ

 • โรงอาหารปรับอากาศ มีโปรแกรมอาหารว่างและอาหารกลางวันเต็มรูปแบบตามนโยบายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของโรงเรียน

 • Sick Bay พร้อมพยาบาลมืออาชีพ

 • สนามเด็กเล่น

 • บริการรถโดยสาร บริการรถบัสเพื่อรับและส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย

 

Cropped 2020 6 16 17 25 57
Cropped 2020 6 16 17 26 13