International School Bangkok - Anglo Singapore Sukhumvit
International School

International School Bangkok - Anglo Singapore Sukhumvit
โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 64

1 Sukhumvit 64, Prakanong Tai, Bangkok, 10260

About us

Anglo Singapore International School, Sukhumvit 64 Campus โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 64 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง นำเสนอการเรียนการสอนใน หลักสูตรสิงคโปร์ ผสมกับ หลักสูตรสากลเคมบริดจ์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ค่าเทอม อยู่ที่ 300,000-800,000 บาทต่อปี

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
(Anglo Singapore International School)


ด้วยเส้นทางที่มากมายที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต การศึกษาของลูกหลาน มีความสำคัญมากในการสร้างผู้นำสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป โรงเรียนนานาชาติแองโกล พร้อมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แบบองค์รวมให้กับนักเรียนของเรา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนของเราเลือกเส้นทางสู่ความสำเร็จและนำพาชีวิตพวกเขาไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีคุณค่า

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกรายวิชาจะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เน้นความสำคัญของผู้เรียน นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด การพูดคุย การค้นคว้าและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภายในห้องเรียนแห่งการเรียนรู้นักเรียนจะถูกฝึกทักษะการแก้ปัญหา การสาธิตกระบวนการในการค้นหาคำตอบเมื่อพบกับคำถามที่ซับซ้อน การนำเสนอวิธีแก้ปัญหาและอธิบายแนวคิดด้วยคำพูดของตนเองผ่านการเขียน มีส่วนร่วมในการอภิปรายโต้แย้ง การประยุกต์ใช้แนวคิดในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และจากการวิจัยทางการศึกษาพบว่านี่เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเรามีทักษะแห่งการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ
Cropped 2019 10 18 13 41 38
Cropped 2019 10 18 13 41 58
Cropped 2019 10 18 13 42 25
ด้วยจำนวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน มีความแตกต่างกว่า 20 สัญชาติ เช่นเดียวกับคณะครูที่มีคุณภาพมากกว่า 150 คน โรงเรียนนานาชาติแองโกลได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นรวม 3 สาขา 2 สาขาตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯและอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ความหลากหลายไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงแค่ภายในสังคมโรงเรียนแต่ยังรวมถึงลักษณะเฉพาะของการผสมผสานระหว่างหลักสูตรสิงคโปร์เข้ากับหลักสูตรสากลเคมบริดจ์
แน่วแน่ต่อคำขวัญของโรงเรียน ที่กล่าวไว้ว่า
 
"เรียนรู้ที่จะคิด, คิดเพื่อที่จะเรียนรู้"

พร้อมกันนี้แองโกลยังสร้างทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมที่จะออกสู่สังคมโลก
Cropped 2019 10 18 13 50 14
คติพจน์, พันธกิจ, เป้าหมายและค่านิยม

คติพจน์โรงเรียน
เรียนรู้ที่จะคิด, คิดเพื่อที่จะเรียนรู้

พันธกิจโรงเรียน
เราสร้างแรงบันดาลใจและบำรุงเลี้ยงชุมชนการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแองโกล

เป้าหมายของโรงเรียน

เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

  1. เพื่อปลูกฝังความรู้สึกของความขยัน ความพยายามและความสำเร็จในทุกด้าน
  2. เพื่อตอบรับความรับผิดชอบในฐานะปฏิคมโลก
  3. เพื่อความเคารพซึ่งกันและกัน โรงเรียนและชุมชนที่กว้างขึ้น
  4. เพื่อให้ก้าวหน้าไปสู่การเป็นผู้ที่มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่านิยมร่วมของโรงเรียน

Uploads%2f739b1076 321f 4ba6 8d84 230015ca8b98%2fanglo singapore international school 29
ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาลได้มีการจัดทำ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แรกเริ่มสำหรับเด็กในโรงเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลของทางโรงเรียนนานาชาติแองโกล ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราบรรลุถึงศักยภาพของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยความปลอดภัยและการดูแลเอาใจใส่ การจัดการเรียนรู้นี้จะช่วยให้พวกเขาเกิดความรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตจากจุดเริ่มต้นของการศึกษาของพวกเขา

หลักสูตรของเราเน้นบรรยากาศแห่งการสำรวจและตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ความเอาใจใส่ต่อพวกเขา นักเรียนของเราจะได้รับประโยชน์จากการทำกิจกรรมประจำวันและสภาพแวดล้อมที่เปิดประสบการณ์ให้กับเด็กทุกวันเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เราเชื่อว่าเด็กทุกคนจะได้รับการอบรมเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา นอกจากนี้เรายังเชื่อว่า

การพัฒนารอบด้านของเด็กให้ตระหนักถึงความพากเพียรและความรับผิดชอบ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
Cropped 2019 10 18 13 49 21
Cropped 2019 10 18 13 49 41
ระดับชั้นอนุบาลของเราเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่วัย18 เดือน จนถึง อายุ 6 ปี ด้วยวิธีการสอนแบบ 2P’ (พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ) เพื่อพัฒนานักเรียนของเราในด้านต่างๆ ดังนี้

- พัฒนาบุคลิกลักษณะผ่านงานอภิบาล
- การสื่อสารและทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุ่น)
- ความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าทางศิลปะ
- คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสิงคโปร์) และความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- พลศึกษา (PE)
- การมีส่วนร่วมทางสังคมและการสำรวจโลก
Cropped 2019 10 18 13 50 55
ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรระดับประถมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของแองโกล มีความสมดุลระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม เรามุ่งพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือและทักษะการสื่อสารของนักเรียนทุกรายวิชา รวมถึงการฝึกทักษะเฉพาะในหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หมากรุก มุมมองสากลและการแสดง การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และบุคลิกภาพผ่านงานอภิบาล การมีส่วนร่วมกับชุมชน ทัศนศึกษา การแข่งขันต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและการแข่งขันระดับนานาชาติ เราเตรียมพร้อมเพื่อให้นักเรียนแองโกลเป็นผู้เรียนรู้ที่ดี และมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนยึดหลักการผสมผสานระหว่างหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรเคมบริดจ์ ซึ่งประกอบด้วยสี่ปีขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1-4) และขั้นสูงสองปี (ประถมศึกษาปีที่ 5-6)  หลักสูตรทั้งหมดจะประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนตลอดระยะเวลาการเรียนหกปี
ระดับชั้นประถมศึกษา

- ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปะ, ดนตรี, การแสดง (P3-4), Global Perspective
- พัฒนาบุคลิกลักษณะผ่านงานอภิบาล
- ภาษาศาสตร์: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาแม่ (จีน, เกาหลี หรือ ญี่ปุ่น)
พลศึกษา
Cropped 2019 10 18 13 52 19
Cropped 2019 10 18 13 52 38
สาขาวิชาที่เรียนได้ เช่น ภาษาศาสตร์, สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พัฒนาพื้นฐานความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาในวงกว้าง การมุ่งเน้นการพัฒนาพัฒนาบุคลิกลักษณะ การสร้างพื้นฐานของกระบวนการคิดของนักเรียนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสื่อสารตามความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบูรณาการอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา (JC)

แองโกลมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาแบบองค์รวมที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของเราสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคต การบูรณาการการเรียนอย่างต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษาจะช่วยให้นักเรียนของเราค้นพบถึงศักยภาพของตนเอง ผ่านแนวทางแบบองค์รวม เป็น 6 ปีที่บูรณาการอย่างต่อเนื่องระหว่างระดับมัธยมศึกษากับเตรียมอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบในระดับนานาชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษา (IGCSEs) ตอนปลายของมัธยมศึกษาปีที่ 4 และในปลายของ JC2, และการสอบของเคมบริดจ์ 'A' level
Cropped 2019 10 18 13 53 42
แผนการบูรณาการแบบต่อเนื่อง 3 ส่วน
 
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากระดับประถมศึกษา - ความรู้วิชาทั่วไปมีความเข้มแข็งมากขึ้น นักเรียนเริ่มเปลี่ยนจากการคิดที่เป็นรูปธรรมไปสู่การสร้างความคิดแบบนามธรรม
 
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
ต่อยอดความรู้ในวิชาต่าง ๆ และการสร้างความคิดแบบนามธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานต่อไปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย IGCSE สำหรับภาษานั้นจะทดสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิชา IGCSE อื่น ๆ นั้นจะทดสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
  • เตรียมอุดมศึกษา 1 และ 2
ขั้นเตรียมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาหลักที่จะมีการสอบ AS-level ใน JC1 และ A-level จะมีการสอบใน JC2
Cropped 2019 10 18 13 54 28
วิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ศิลปะ
- ชีววิทยา, เคมี และฟิสิกส์
- พัฒนาบุคลิกลักษณะผ่านงานอภิบาล
- แนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ
- ภาษาอังกฤษ
- Global Perspective
- สังคมศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- ภาษาแม่ (ไทยและจีน)
- ดนตรี
- พลศึกษา (PE)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับเตรียมอุดมศึกษา แองโกลได้จัดการเรียนรู้ครอบคลุม 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะชีวิต ความรู้และสาขาวิชาเฉพาะ โครงสร้างการจัดกลุ่มวิชาเรียนของนักเรียนจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความสนใจและความสามารถของพวกเขามีความยืดหยุ่นและหลากหลาย แองโกลจัดให้มีวิชาเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสนใจของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษา หรือสังคมศาสตร์
Cropped 2019 10 18 14 1 33
กลุ่มวิชาทั่วไปที่จัดให้มีการเรียนการสอนตาม 6 กลุ่มสาระ

กลุ่มที่ 1 – ภาษา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และภาษาจีน)
กลุ่มที่ 2 – สังคมศาสตร์ ( ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วรรณกรรม, จิตวิทยา)
กลุ่มที่ 3 – วิทยาศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, และวิทยาศาสตร์แบบองค์รวม)
กลุ่มที่ 4 – คณิตศาสตร์ (E-Maths & A-Maths และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม)
กลุ่มที่ 5 – คิดสร้างสรรค์,เทคโนโลยีและอาชีพ (ศิลปะและการออกแบบ, ICT และธุรกิจ ศึกษา
กลุ่มที่ 6 – โครงงาน (สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น)
โปรแกรมการแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพ (ECG)

ครูที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมเพื่อเริ่มต้นเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองสำหรับด้านการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน ภายใต้หลักสูตรโครงสร้างนี้นักเรียนจะได้มีโอกาสค้นพบความสนใจและความชอบของตนเอง เปิดโอกาสให้สำรวจอาชีพผ่านการทำงานที่หลากหลาย การผสมผสานกับสังคมและการเรียนรู้ทางอารมณ์ นักเรียนจะสามารถรับรู้ความต้องการของตนเอง การจัดการตนเอง การรับรู้ทางสังคม ทักษะความสัมพันธ์ และการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ECG นักเรียนยังจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความสนใจอาชีพของพวกเขา โดยการจัดให้มีโอกาสในการฝึกงานซึ่งจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสนใจเกี่ยวกับอาชีพของตนเองในอนาคต

โครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชน (CIP)

โครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเรา (CIP) มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้สึกในการเป็นพลเมืองและความมุ่งมั่นของการเป็นพลเมืองโลก นักเรียนของเราจะได้รับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการบริการชุมชนพร้อมข้อแนะนำและมุมมองความคิด เด็กทุกคนจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้วิชาGlobal Perspective และการพัฒนาบุคลิกลักษณะไปใช้ในชีวิตภายใต้สถานการณ์จริง
Cropped 2019 10 18 14 2 24
Cropped 2019 10 18 14 2 50
Cropped 2019 10 18 14 3 9
กิจกรรมร่วมของหลักสูตร (CCAs)

กิจกรรมร่วมของหลักสูตร(CCAs)มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียนของเรา  ซึ่ง CCAs จะช่วยให้นักเรียนค้นพบในสิ่งที่ตนเองรักและสนใจเป็นการเพิ่มความรู้ ส่งเสริมทักษะและเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ๆ อีกทั้ง CCAs ยังช่วยปลูกฝังความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อชุมชนโรงเรียน นักเรียนสามารถเลือก CCAs จากหลากหลายกิจกรรมได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นชมรม,สังคม,กีฬา,เกมและศิลปะที่เหมาะสำหรับกลุ่มอายุของพวกเขา

ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ – สูงสุดระดับประเทศและสูงสุดระดับโลก

ในทุกๆปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ของเราได้รับผลลัพธ์คะแนนการสอบในระดับดีเยี่ยมของระดับมัธยมศึกษานานาชาติ IGCSE และการสอบระดับสากล ซึ่งประเมินโดยเคมบริดจ์ การมุมานะที่ขยันขันแข็งและความพยายามอย่างสม่ำเสมอของนักเรียนและครู ทำให้พวกเราได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และพวกเรายังคงรักษาสถิติ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างน่าภาคภูมิใจด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนั่นคือการมีคะแนนสูงสุดในประเทศไทย สูงสุดระดับนานาชาติและดีที่สุดในภาพรวม 3 A / รายวิชา AS Level

Gallery