Da\'vance
Tutor/After School Activity

Da'vance
โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง(ดาว้องก์)

28/34 Khwang Talat Noi, Khet Samphanthawong, Bangkok, 10100

  • 02-623-3997

About us

Cropped 2019 9 25 17 45 18
หากเปรียบความมั่นคงเป็น "ก้อนอิฐ" โรงเรียนกวดวิชาอาจารย์ปิง (ดาว้องก์) ก็เป็นเสมือนก้อนอิฐที่ตั้งตรงคอยให้วิชาความรู้กับเหล่านักเรียน ก้อนอิฐที่เอียงก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่พลิกแพลงได้ แม้จะเอียงแต่ก็สามารถทำให้อิฐก้อนอื่นตรงได้ไม่ต่างกัน

การที่อิฐหลายๆ ก้อนมารวมกันนอกจากความรู้ที่ต้องมีแล้ว การประยุกต์พลิกแพลงก็สำคัญไม่แพ้กัน เป็นปรัชญาการสอนที่ "อาจารย์ปิง" ใส่ไว้เพื่อเตือนใจนักเรียนในโลโก้ของ DA'VANCE
"ทุกช่วงเวลามีคุณค่า อย่ารอที่จะหาความรู้ให้กับตนเอง"
จากโต๊ะปิงปองเล็กๆ สถานที่สอนนักเรียนรุ่นแรกของอาจารย์ปิง สู่ปี พ.ศ. 2542 ที่เริ่มมีนักเรียนให้ความสนใจกว่า 100 คน ต่อยอดจนเป็นห้อง VDO ถ่ายทอดสด มาสู่ปัจจุบันที่ขยายสาขากว่า 42 สาขาทั่วประเทศ อาจารย์ปิงยังคงมุ่งมั่นสอนวิชาความรู้ให้กับนักเรียนมากมาย ทั้งภาษาไทยและสังคม ด้วยการเรียนการสอนที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ทันสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ความใส่ใฝจนักเรียนของอาจารย์ปิง ทำให้ DA'VANCE เป็นเสมือนบ้านที่คอยต้อนรับนักเรียนใหม่ๆ แล้วยังคงมีศิษย์เก่าแวะเวียนเติมเต็มความรู้สึกให้ที่นี่ ไม่เคยว่างเว้นและเงียบเหงาเลย

Gallery